Troost

…” zeg ik. Maar ze schi­jnt me niet te horen. Niet te begri­jpen. Zoals zo vaak. We spreken niet dezelfde taal hoewel we dezelfde woor­den gebruiken. “Neem me alsje­blieft mee.” Vier een­voudi­ge woor­den. Neem. Me. Alsje­blieft. Mee. Of moet ik het anders proberen? Over een andere boeg gooien? “Laat me niet achter.” Ook vier woor­den. Meer ver­lang ik niet van haar. Hoe moeil­ijk kan het zijn? Wat is het gedeelte dat ze niet snapt? Snap ik het zelf wel? Wat ik wil? Wat zij doet? Doen moet?

Ik kijk toe hoe ze haar kof­fers inpakt. Effi­ciënt. Doel­matig. Snel. Gecon­cen­treerd. Ook vier woor­den. Ik herken ze wel, hoewel ze ver van me staan. Ik herken mezelf er niet in. Wel haar. Ze passen haar. Bij haar. Het zegt alles over haar. Res­olu­ut klikt ze de laat­ste kof­fer dicht. Voor­dat ik kan aan­bieden om de kof­fers te dra­gen loopt ze langs me de kamer uit de trap af naar bene­den. Er staat nog een kast open waar nu enkele kled­ingstukken uit ont­breken. Het bed is net­jes opge­maakt. Ik strijk over haar kussen. Buk me om er aan te ruiken. Wasverzachter. Het bed­den­goed is vanocht­end ver­schoond.

Bene­den zit ze aan de keukentafel. Een damp­ende mok koffie voor haar. Rook kringelt omhoog. Ik volg de als­maar vager wor­dende krul­let­jes tot aan het pla­fond. En weer terug richt­ing de sigaret in haar hand. Uit haar mond komt nu ook rook. Ik ver­s­ta het niet. Kan het niet lezen. Dan vraag ik het maar. “Wan­neer kom je terug?” Ze kijkt me lachend aan. “Zondag over een week. Dat weet je toch? Je komt me ophalen heb je beloofd.” Ik wil heel veel terug zeggen. Haar nog een week­je vasthouden, maar buiten klinkt de clax­on van de taxi. Voor ik het door heb is ze vertrokken. Een kus gloeit na op mijn lip­pen.

Ik kan niet zon­der jou!” roep ik in het lege huis. Maar het is te laat. Ze is weg. Met twee han­den pak ik de deurklink ste­vig vast. Vlei mijn hoofd tegen het koele hout. Zoek troost.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets