Diaspora*

Al een week ben ik nu lid van een voor mij nieuw en onbek­end soci­aal plat­form. Het zit nog in de ontwikkelfase, en wat ik er zo mooi aan vind is dat ik er geen bal van snap. Dat zal zon­der twi­jfel aan mij liggen, maar het geeft me onte­gen­zeggelijk het gevoel weer in de beginda­gen van het inter­net­ge­bruik te verk­eren. Ook toen zat ik soms uren te staren naar het zwarte gat wat het ‘world wide web’ voor mij was. Los van het feit dat het ‘get con­nect­ed’ al een uitdag­ing op zich vor­mde, werd het daar­na niet makke­lijk­er gemaakt om uit te vin­den hoe je waar moest zijn om de veel­belovende din­gen te doen en te zien die op inter­net schi­jn­baar aan­wezig waren. Wat een ver­schil met hoe sim­pel en intuïtief het inter­net­ge­bruik van­daag de dag is.

Zo niet Dias­po­ra*, het pri­va­cy-vrien­delijk alter­natief voor Face­book en Google+

Dias­po­ra is an open-source and dis­trib­uted com­mu­ni­ty of social net­works run by users that enables you to own your own per­son­al data, con­trol with whom you share, and dis­cov­er cool stuff through­out the Web.

Tot zover is het me gelukt om:

  • in te loggen
  • een profiel aan te mak­en
  • iets te posten
  • ergens een com­men­taar achter te lat­en
  • een like (in de vorm van een hart­je) te doen
  • en een eerste nieuwe vriend(in) te vin­den, die me inmid­dels ook al terugvol­gt en een post van mij geliked heeft!

Verder bli­jft het stil.

Rust­gevend stil.
Heer­lijk stil.
Zen.

Op het gevaar af dat deze wel­dadi­ge rust van korte duur is, ga ik hier toch wat reclame mak­en voor dit sym­pa­thieke ini­ti­atief:

JOIN DIASPORA*

Hebben jul­lie gezien dat ik hieron­der nu al een mooie share but­ton heb om deze post op Dias­po­ra* te delen? Moet je natu­urlijk wel even lid wor­den. (Maak ik toch alweer reclame…)

Update 19 okto­ber: op ver­zoek enkele screen­shots.

bul­letin board’

per­son­al pro­file’

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets