Weer thuis

Wat zegt hij?”
“Dat hij je zoon is.”
“Oh.”

Wat zegt ze?”
“Dat ze je moed­er is.”
“Oh.”

Vraag eens waarom hij nu al terug is.”
“Waarom ben je nu al terug?”
“Ik werd het land uit­gezet.”
“Hij werd het land uit­gezet.”

En nu?”
“Wat zegt ze?”
“En nu?”
“Oh.”
“Wat zegt hij?”
“Oh.”
“Oh.”

Wat had hij eigen­lijk gedaan?”
“Wat had je eigen­lijk gedaan?
“Hoe­zo?”
“Hij vraagt hoe­zo.”
“Dat hij het land uit is gezet.”
“Dat je het land bent uit­gezet.”
Wat ik er van begri­jp is dat ik geen schri­j­nend geval ben en dat de regels regels zijn maar dat men het toch wel heel erg vind dat ik moest gaan, maar de min­is­ter kon niet anders want hij wist geen reden te verzin­nen om me in Ned­er­land te houden en daar gin­gen zijn par­ti­jgenoten heel erg onder gebukt, maar gelukkig gaan ze de regels die regels zijn wel aan­passen omdat ze met z’n allen ont­dekt hebben dat die regels miss­chien wel geen goede regels zijn, en nu zijn ze heel erg opgelucht omdat het nooit meer opnieuw zal gebeuren, en…
“Wat zegt hij alle­maal?”
“Ik heb geen flauw idee.”

Klopt het dat de vrouwen hier alle­maal van die lange schaam­lip­pen hebben?”
“Wat zegt hij?”
“Of het klopt dat wij hier alle­maal van die lange schaam­lip­pen hebben?”
“Huh?”
“Tja.”
“Hoe komt hij daar nou weer bij?”
“Hoe kom je daar nou weer bij?”
“Dat heb ik gezien op de tv. In een doc­u­men­taire: Sun­ny side of sex. Maar miss­chien was het wel ergens anders dan in Ango­la.”
“Dat heeft hij gezien op de tv.”
“Op tv!? In Ned­er­land?”
“In Ned­er­land?”
“Ja.”
“Ja.”
“Here Jezus. Miss­chien is het wel beter dat hij dat land is uit­gezet.”
“Wat zegt ze?”
“Dat ze blij is dat je weer terug bent.”

Is het goed dat ik nog even buiten ga voet­ballen?”
Dat lijkt me geen goed idee.

~ ~ ~

UNICEF Ned­er­land wijst erop dat uitzetting van alleen­staande min­der­jarige asiel­zoek­ers als Mau­ro, die langer dan vijf jaar in ons land verbli­jven, in stri­jd is met het VN-Kinder­recht­en­ver­drag, dat ook door Ned­er­land is ger­at­i­ficeerd.
[Okto­ber, 2011]

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets