Weer thuis

“Wat zegt hij?”
“Dat hij je zoon is.”
“Oh.”

“Wat zegt ze?”
“Dat ze je moe­der is.”
“Oh.”

“Vraag eens waar­om hij nu al terug is.”
“Waar­om ben je nu al terug?”
“Ik werd het land uitgezet.”
“Hij werd het land uitgezet.”

“En nu?”
“Wat zegt ze?”
“En nu?”
“Oh.”
“Wat zegt hij?”
“Oh.”
“Oh.”

“Wat had hij eigen­lijk gedaan?”
“Wat had je eigen­lijk gedaan?
“Hoe­zo?”
“Hij vraagt hoezo.”
“Dat hij het land uit is gezet.”
“Dat je het land bent uitgezet.”
Wat ik er van begrijp is dat ik geen schrij­nend geval ben en dat de regels regels zijn maar dat men het toch wel heel erg vind dat ik moest gaan, maar de minis­ter kon niet anders want hij wist geen reden te ver­zin­nen om me in Neder­land te hou­den en daar gin­gen zijn par­tij­ge­no­ten heel erg onder gebukt, maar geluk­kig gaan ze de regels die regels zijn wel aan­pas­sen omdat ze met z’n allen ont­dekt heb­ben dat die regels mis­schien wel geen goe­de regels zijn, en nu zijn ze heel erg opge­lucht omdat het nooit meer opnieuw zal gebeu­ren, en…
“Wat zegt hij allemaal?”
“Ik heb geen flauw idee.”

“Klopt het dat de vrou­wen hier alle­maal van die lan­ge schaam­lip­pen hebben?”
“Wat zegt hij?”
“Of het klopt dat wij hier alle­maal van die lan­ge schaam­lip­pen hebben?”
“Huh?”
“Tja.”
“Hoe komt hij daar nou weer bij?”
“Hoe kom je daar nou weer bij?”
“Dat heb ik gezien op de tv. In een docu­men­tai­re: Sun­ny side of sex. Maar mis­schien was het wel ergens anders dan in Angola.”
“Dat heeft hij gezien op de tv.”
“Op tv!? In Nederland?”
“In Nederland?”
“Ja.”
“Ja.”
“Here Jezus. Mis­schien is het wel beter dat hij dat land is uitgezet.”
“Wat zegt ze?”
“Dat ze blij is dat je weer terug bent.”

“Is het goed dat ik nog even bui­ten ga voetballen?”
Dat lijkt me geen goed idee.

~ ~ ~

UNICEF Neder­land wijst erop dat uit­zet­ting van alleen­staan­de min­der­ja­ri­ge asiel­zoe­kers als Mau­ro, die lan­ger dan vijf jaar in ons land ver­blij­ven, in strijd is met het VN-Kin­der­rech­ten­ver­drag, dat ook door Neder­land is geratificeerd.
[Okto­ber, 2011]

~ ~ ~

7 reacties op “Weer thuis”

  1. Ik vrees toch dat je het bin­nen­kort onder reëel moet ztten. De waan­zin ten top, inge­ge­ven door de lust tot macht en de druk van de haten­de gedoog­part­ner. Vol­gen­de ver­kie­zin­gen rom­melt de CDA nog wat in de mar­ge (maxi­maal, hoop ik)

    1. We blij­ven hoop hou­den dat het niet zover gaat komen. Zie de link die ik zojuist heb aan­ge­bracht naar de site van UNICEF. Zij geven aan dat een even­tu­eel uit­zet­ten van Mau­ro in strijd is met het Ver­drag van de Rech­ten van het Kind.

Reacties zijn uitgeschakeld.