Weer thuis

“Wat zegt hij?”
“Dat hij je zoon is.”
“Oh.”

“Wat zegt ze?”
“Dat ze je moe­der is.”
“Oh.”

“Vraag eens waar­om hij nu al terug is.”
“Waar­om ben je nu al terug?”
“Ik werd het land uit­ge­zet.”
“Hij werd het land uit­ge­zet.”

“En nu?”
“Wat zegt ze?”
“En nu?”
“Oh.”
“Wat zegt hij?”
“Oh.”
“Oh.”

“Wat had hij eigen­lijk gedaan?”
“Wat had je eigen­lijk gedaan?
“Hoe­zo?”
“Hij vraagt hoe­zo.”
“Dat hij het land uit is gezet.”
“Dat je het land bent uit­ge­zet.”
Wat ik er van begrijp is dat ik geen schrij­nend geval ben en dat de regels regels zijn maar dat men het toch wel heel erg vind dat ik moest gaan, maar de minis­ter kon niet anders want hij wist geen reden te ver­zin­nen om me in Neder­land te hou­den en daar gin­gen zijn par­tij­ge­no­ten heel erg onder gebukt, maar geluk­kig gaan ze de regels die regels zijn wel aan­pas­sen omdat ze met z’n allen ont­dekt heb­ben dat die regels mis­schien wel geen goe­de regels zijn, en nu zijn ze heel erg opge­lucht omdat het nooit meer opnieuw zal gebeu­ren, en…
“Wat zegt hij alle­maal?”
“Ik heb geen flauw idee.”

“Klopt het dat de vrou­wen hier alle­maal van die lan­ge schaam­lip­pen heb­ben?”
“Wat zegt hij?”
“Of het klopt dat wij hier alle­maal van die lan­ge schaam­lip­pen heb­ben?”
“Huh?”
“Tja.”
“Hoe komt hij daar nou weer bij?”
“Hoe kom je daar nou weer bij?”
“Dat heb ik gezien op de tv. In een docu­men­tai­re: Sun­ny side of sex. Maar mis­schien was het wel ergens anders dan in Ango­la.”
“Dat heeft hij gezien op de tv.”
“Op tv!? In Neder­land?”
“In Neder­land?”
“Ja.”
“Ja.”
“Here Jezus. Mis­schien is het wel beter dat hij dat land is uit­ge­zet.”
“Wat zegt ze?”
“Dat ze blij is dat je weer terug bent.”

“Is het goed dat ik nog even bui­ten ga voet­bal­len?”
Dat lijkt me geen goed idee.

~ ~ ~

UNICEF Neder­land wijst erop dat uit­zet­ting van alleen­staan­de min­der­ja­ri­ge asiel­zoe­kers als Mau­ro, die lan­ger dan vijf jaar in ons land ver­blij­ven, in strijd is met het VN-Kin­der­rech­ten­ver­drag, dat ook door Neder­land is gera­ti­fi­ceerd.
[Okto­ber, 2011]

~ ~ ~

7 reacties op “Weer thuis”

  1. Ik vrees toch dat je het bin­nen­kort onder reëel moet ztten. De waan­zin ten top, inge­ge­ven door de lust tot macht en de druk van de haten­de gedoog­part­ner. Vol­gen­de ver­kie­zin­gen rom­melt de CDA nog wat in de mar­ge (maxi­maal, hoop ik)

    1. We blij­ven hoop hou­den dat het niet zover gaat komen. Zie de link die ik zojuist heb aan­ge­bracht naar de site van UNICEF. Zij geven aan dat een even­tu­eel uit­zet­ten van Mau­ro in strijd is met het Ver­drag van de Rech­ten van het Kind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *