De kleuren van de keizer

In een wereld niet zo ver hier van­daan, woon­den we als niet-gekleur­den bin­nen de kaders van onze zelf­ge­ko­zen iso­la­tie. We waren strip­fi­gu­ren in een zwart-wit ver­haal en wis­ten dat we ooit kleur moesten beken­nen.

Op een dag toen de goud­ge­le zon ein­de­lijk door het grau­we wol­ken­dek brak, kwam een man van de wereld ons land bin­nen­ge­trok­ken. Onder zijn voe­ten ver­an­der­de het blan­ke pad der dui­nen in een yel­low brick road. Instant ver­war­ring brak uit onder de bleek weg­ge­trok­ken land­ge­no­ten.

In ban­ge afwach­ting keken we omhoog naar onze kleur­lo­ze kei­zer. Flets­jes stond hij de man te woord. In het kleur des aan­schijns joeg hij de gast zon­der par­don weg voor­dat we besmet zou­den raken.

En we leef­den noch lang, noch geluk­kig.

 

~ ~ ~

Een sprook­je in 120 woor­den voor 120w.nl

~ ~ ~

20 jaar
Making the Dif­fe­ren­ce — 2

7 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *