#wijwillen

#wijwillenditnietmeer

#wijwillen

#wijwillenmeervoorminder
#wijwillenmindervoormeer
#wijwillennietmeerzoveelgeven
#wijwillennietmeerzoweinigkrijgen
#wijwillennietmeerzolang
#wijwillennietmeerzokort
#wijwillenmeervanhetzelfde
#wijwillenmeervariatie
#wijwillenmeerkordaatheid
#wijwillenmeercompassie
#wijwillenmeervanhetene
#wijwillenmeervanhetandere
#wijwillenmeerprivacy
#wijwillenmeervrijheid
#wijwillenmeernostalgie
#wijwillenmeervernieuwing
#wijwillenmeerjipenjanneke
#wijwillenmeerhenkeningrid
#wijwillenvandaagmeervandit
#wijwillenmorgenmeervandat
#wijwillenmeerprivatisering
#wijwillenmeervrijemarktwerking

#wijwillen

#wijwillenjohan
#wijwillenlouis

#wijwillen

#wijwillenzoveel
#wijwillenmeer
#enmeer
#enmeer
#ennietmeer
#maarooknietminder

#wijwillen

#wij
#wij
#wij
#enderestkanstikken

~ ~ ~

4 reacties

Jolka 29 november 2011 Reageer

.. wijwillendatzestoptmetliegen
wijwillendatzeindespiegelkijkt
wijwillendatzenueensechtinhetbelangvandekinderendenkt..
datwillenwij
voorderestwillenwijnietzoveel
wijhebbenelkaarenmeerhoevenweniet.

Wat voor de een heel belangrijk is, kan voor de ander een futiliteit zijn..

Peter 30 november 2011 Reageer

#wijwetendatjullievoorelkaarbestemdzijnendatallesuiteindelijkgoedkomt

Caronne 29 november 2011 Reageer

-wijwillengelukkigzijn
-wijwillenlachenvanbinnen
-wijwilleneenhartzonderpijn
-wijwillenwarmte
-wijwillentederheid
-wijwillenliefde
-wijwillenzijn
-wijwillenvrede

wij=ik
willen=wil

Peter 30 november 2011 Reageer

#wijwillenmeervanditsoortmooiereacties

#wij=ik
#willen=wil

Geef een reactie