#wijwillen

#wij­wil­len­dit­niet­meer

#wij­wil­len

#wij­wil­len­meer­voor­min­der
#wij­wil­len­min­der­voor­meer
#wij­wil­len­niet­meer­zo­veel­ge­ven
#wij­wil­len­niet­meer­zo­wei­nig­krij­gen
#wij­wil­len­niet­meer­zo­lang
#wij­wil­len­niet­meer­zo­kort
#wij­wil­len­meer­van­het­zelf­de
#wij­wil­len­meer­va­ri­a­tie
#wij­wil­len­meer­k­or­daat­heid
#wij­wil­len­meer­com­pas­sie
#wij­wil­len­meer­van­he­te­ne
#wij­wil­len­meer­van­he­tan­de­re
#wij­wil­len­meer­pri­va­cy
#wij­wil­len­meer­vrij­heid
#wij­wil­len­meer­nostal­gie
#wij­wil­len­meer­ver­nieu­wing
#wij­wil­len­meer­ji­pen­jan­ne­ke
#wij­wil­len­meer­hen­ke­ningrid
#wij­wil­len­van­daag­meer­van­dit
#wij­wil­len­mor­gen­meer­van­dat
#wij­wil­len­meer­pri­va­ti­se­ring
#wij­wil­len­meer­vrije­markt­wer­king

#wij­wil­len

#wij­wil­len­johan
#wij­wil­len­louis

#wij­wil­len

#wij­wil­len­zo­veel
#wij­wil­len­meer
#enmeer
#enmeer
#enniet­meer
#maar­ook­niet­min­der

#wij­wil­len

#wij
#wij
#wij
#ende­rest­kanstik­ken

~ ~ ~

4 reacties op “#wijwillen”

 1. .. wij­wil­len­dat­zestopt­met­lie­gen
  wijwillendatzeindespiegelkijkt
  wijwillendatzenueensechtinhetbelangvandekinderendenkt..
  datwillenwij
  voorderestwillenwijnietzoveel
  wijhebbenelkaarenmeerhoevenweniet.

  Wat voor de een heel belang­rijk is, kan voor de ander een futi­li­teit zijn..

 2. -wij­wil­len­ge­luk­kig­zijn
  ‑wij­wil­len­la­chen­van­bin­nen
  ‑wij­wil­len­een­hart­zon­der­pijn
  ‑wij­wil­len­warm­te
  ‑wij­wil­len­te­der­heid
  ‑wij­wil­len­lief­de
  ‑wij­wil­len­zijn
  ‑wij­wil­len­vre­de

  wij=ik
  willen=wil

Reacties zijn uitgeschakeld.