Hoogste tijd om embedden te gaan

Ik zeg:

Met de lancer­ing van een nieuwe twit­ter­ver­sie deze maand is het voor­taan mogelijk om recht­streeks een inter­ac­tieve tweet in je blog te plaat­sen.

Hoe? Check de help­sec­tie van #newtwit­ter voor een uit­ge­brei­de han­dlei­d­ing van deze nieuwe func­tie. In het kort komt het hier op neer.

  • klik op het datumveld van een tweet, zodat deze op een aparte pag­i­na wordt geopend
  • klik op ‘embed this tweet’
  • nu opent zich een pop­up waar de volledi­ge html-code van de tweet in staat
  • deze code kun je kopiëren
  • ver­vol­gens ga je naar je blog
  • en als laat­ste plak je dan de code in de html-view van je blog
  • klaar

In de time­line van  #blog­praat afgelopen maandag 12 decem­ber kun je lezen hoe ver­schil­lende min­der en meer ervaren blog­gers deze nieuwe optie denken te gaan gebruiken.

Ikzelf zoek nog even verder naar het pre­cieze nut voor mijn eigen­ste blogsite.

Mocht­en jul­lie miss­chien orig­inele toepassin­gen weten, geef dan een reply op de inter­ac­tieve tweet of plaats een Old Skool com­ment hieron­der. Zoals alti­jd ben ik benieuwd.

~ ~ ~

4 Comments

Ik heb niet inter­ac­tief getwit­terd … enkel, die reac­tie is natu­urlijk zo uit de time­line, ergens in de krogten der ver­geten tweets.

Een reac­tie onder een blog bli­jft (ten­z­ij men een heel account weg­gooit op hyves ;-))

Is dan alles op het net echt virtueel, en niets meer tast­baar bli­jvend.

Het inter­net, zo ver­ganke­lijk als een wolk, de cloud dus …

@petepel De enige toepass­ing die ik kan bedenken is deze .…. over nut, en zek­er noodza­ak hoor je mij even niet.” was mijn twit­ter reac­tie

Geef een reactie