Hoogste tijd om embedden te gaan

Ik zeg:

Met de lan­ce­ring van een nieu­we twit­ter­ver­sie deze maand is het voort­aan moge­lijk om recht­streeks een inter­ac­tie­ve tweet in je blog te plaatsen.

Hoe? Check de help­sec­tie van #newt­wit­ter voor een uit­ge­brei­de hand­lei­ding van deze nieu­we func­tie. In het kort komt het hier op neer.

 • klik op het datum­veld van een tweet, zodat deze op een apar­te pagi­na wordt geopend
 • klik op ‘embed this tweet’
 • nu opent zich een popup waar de vol­le­di­ge html-code van de tweet in staat
 • deze code kun je kopiëren
 • ver­vol­gens ga je naar je blog
 • en als laat­ste plak je dan de code in de html-view van je blog
 • klaar

In de time­li­ne van  #blog­praat afge­lo­pen maan­dag 12 decem­ber kun je lezen hoe ver­schil­len­de min­der en meer erva­ren blog­gers deze nieu­we optie den­ken te gaan gebruiken.

Ikzelf zoek nog even ver­der naar het pre­cie­ze nut voor mijn eigen­ste blogsite.

Moch­ten jul­lie mis­schien ori­gi­ne­le toe­pas­sin­gen weten, geef dan een reply op de inter­ac­tie­ve tweet of plaats een Old Skool com­ment hier­on­der. Zoals altijd ben ik benieuwd.

~ ~ ~


Reacties

 1. Elja

  Ha! Nut, ach…het staat wel leuk vind ik. Toch? En grap­pig om zo de link naar Twit­ter te leggen…cross-mediaal hoor. 🙂 Nu ik nog! Het gaat me lukken!

  1. Peter

   Het staat zeker leuk. En over nut gespro­ken, mis­schien kan dit blog uit­ein­de­lijk wel bij­dra­gen aan de accep­ta­tie van de embed­ded tweet in Nederland 😉

 2. Raoul

  Ik heb niet inter­ac­tief getwit­terd … enkel, die reac­tie is natuur­lijk zo uit de time­li­ne, ergens in de krog­ten der ver­ge­ten tweets.

  Een reac­tie onder een blog blijft (ten­zij men een heel account weg­gooit op hyves ;-)) 

  Is dan alles op het net echt vir­tu­eel, en niets meer tast­baar blijvend.

  Het inter­net, zo ver­gan­ke­lijk als een wolk, de cloud dus …

  “@petepel De eni­ge toe­pas­sing die ik kan beden­ken is deze .…. over nut, en zeker nood­zaak hoor je mij even niet.” was mijn twit­ter reactie

 3. Lauradenkt

  Ik heb de nieu­we Twit­ter nog niet, maar dat vind ik niet zo erg eigen­lijk. Ik moet altijd heel erg wen­nen aan nieu­we lay-outs en ver­nieu­win­gen enzo 😛