Making the Difference – 6

Deze blogpost is deel 6 van 16 in de serie Making the Difference

Een weinig enerverend weekje heb ik achter de rug, zo moet ik bekennen. En dan natuurlijk toegespitst op het 100 dagen plan waaraan ik geacht word te werken. Eigenlijk een beetje meer van hetzelfde zonder het gevoel echt grote stappen gemaakt te hebben. Maar misschien past dat ook wel beter bij mij.

Nadat ik op maandag een pijnloze maar verder vruchteloze Dry Needling sessie bij de fysio had doorstaan, kreeg ik gaandeweg de dag steeds meer last van mijn arm. De zeurende pijn waarvan ik dacht dat die achter me lag na de eerste fysio-behandelingen kwam weer opzetten. Om pas eind van de week tergend langzaam weg te trekken. Het maakte de noodzaak om mijn dagelijkse oefeningen te doen groter, maar verder dan dat ben ik niet gekomen. Nog steeds geen 3 x 20 minuten per week ietwat meer fysieke inspanning dan die lichte oefeningen om mijn nek en schouder losser te krijgen. Voorlopig rustig aan blijven doen is het devies van de fysiotherapeut.

Op kantoor heb ik gepoogd om elke dag tijdig naar huis te gaan. Wat nog niet meevalt. Weliswaar heb ik toestemming om minder te werken, maar dat wil niet zeggen dat het werk automatisch ook minder wordt. Het is dus zaak een overzicht te maken van waar ik aan werk en dan met mijn projectmanager te bespreken wat binnen mijn huidige werkweek past, en wat er moet gebeuren met datgene waar ik niet meer aan toekom.
Verder probeer ik al het binnenkomende werk op een effectievere manier te behandelen. Hiervoor maak ik gebruik van het principe van de 4 D’s uit de Getting things done methode van David Allen:

 1. Do – Als je iets oppakt, maak het dan ook meteen af indien dat binnen enkele minuten kan;
 2. Delegate – Delegeer zaken die een ander beter of sneller kan, maar houd een vinger aan de pols door regelmatig de voortgang te checken;
 3. Defer – Uitstellen, als in: maak van de zaak onder handen een concrete actie met een juiste timing erbij, indien je het niet in één keer kunt afhandelen (zoals onder Do). Vervolgens ga je tijd vrijmaken om aan die concrete en geplande acties te kunnen werken.
 4. Drop – Wat je niet nodig hebt, dat gooi je weg. Durf je iets niet definitief weg te gooien, dan kun je het altijd nog archiveren.

Op deze manier blijft je bureau en mail-inbox hopelijk leeg, maar in ieder geval overzichtelijk. En volgens deze filosofie dus ook je hoofd. Want niets is zo funest wanneer je bij elke taak die je oppakt er een stemmetje in je achterhoofd blijft zeuren om aandacht voor andere zaken. Dan heb je je hoofd niet vrij om goed te kunnen denken. En moet je dus eerst aan de slag om die zaken die nog om aandacht vragen allereerst ook volgens de 4 D’s methode weg te werken. Dan pas kun je aan de slag.

Hiermee ben ik de afgelopen week voorzichtig aan de slag gegaan. Het past gelukkig in mijn toch al methodische manier van werken (zo zit DERK, Doe Eerst Rottige Klussen al sinds jaren in mijn systeem), maar ik merk dat het me nog wat beter af gaat nu ik meer bewust ben van de achterliggende gedachtes van deze methode. Het lezen in het boek ‘Willpower‘ van Baumeister en Tierney begint z’n vruchten af te werpen.

Voor de rest ben ik langzaam maar zeker ook op het privévlak bezig om mijn hoofd meer ‘vrij’ te maken voor de zaken die er in mijn ogen echt toe doen. Dat heb ik allemaal niet op papier gezet, echter voor een groot gedeelte weet ik heus wel waar ik tijd aan zou willen besteden en waaraan niet. Alleen valt het niet altijd mee om je los te rukken van alle afleiding die op je pad komt. Dat gaat echter steeds beter wanneer je voor ogen probeert te houden wat je die dag of die week zou willen bereiken. Een simpel lijstje met een aantal van die belangrijke zaken voor de komende week is al een heel nuttig hulpmiddel. Leg een paar copietjes op strategische plaatsen in je huis, en je zult zien dat je er vanzelf tijd voor vrij blijft maken. In mijn geval zorgt het ervoor dat ik nog minder tv kijk en op social media zit, en in plaats daarvan de vrijgekomen tijd benut om eens wat anders te doen.

Lukt dit niet, dan waren de zaken op je lijstje schijnbaar niet belangrijk genoeg. Of schort er iets aan je daadkracht…

~ ~ ~

Naar aanleiding van de tweedaagse workshop ‘Making the Difference’, waarbij we afsloten met een 100 dagen actieplan om te zien in hoeverre we in staat zijn veranderingen door te voeren, geef ik hier wekelijks rekenschap af van mijn vorderingen.  

Hier nog eens de 10 principes die ik eerder heb toegelicht. Het is een set van verschillende leidraden die los van elkaar, maar zeker in samenhang met elkaar een krachtig middel kunnen zijn om richting te geven aan je leven:

 1. I am responsible / I choose
 2. I clarify my values / My foundation
 3. I have a vision / The principle of leadership
 4. I live my mission / The principle of execution
 5. I strive for life balance / Putting more living in our life
 6. I give and take / The fairness-principle in negotiation, selling and in life
 7. I focus on empathy / Understanding is the key
 8. I believe in involvement and diversity / A small committed group of people can change the world
 9. I make relationship deposits / It’s the small things
 10. I re-energize weekly / You can’t manage time, but you can manage your energy
  [copyright: Mark McGregor – Being on a mission]

Het 100 dagen actieplan dat ik voor mezelf heb opgesteld, ziet er vervolgens als volgt uit:

 • Begin met een weekplanning
 • Drink meer water – Meer balans in voeding
 • Vaker sporten – Dagelijkse workout
 • Leg visie en missie vast
 • Presenteer jezelf als leider
 • Maak een betere tijdsverdeling binnen je rollen

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *