Helende woorden

we waren nog nooit zo diep gezonken
toch kwam de zon weer op
zoals je zei

En ik zei nog wel meer.
Bijvoor­beeld. Na regen komt zon­neschi­jn.
Want de zon brak toch weer door zoals je zag.

Maar ik zag niet (toen). En jij wel (toen). Dat de nieuwe wereld niet meer de oude was.
Want ik dacht echt dat de regen voor­bij was. Ter­wi­jl jij wist dat ze voor alti­jd op de loer lag.
Dat zag ik pas lat­er (nu).

En ik sprak en ik sprak en ik sprak. Omdat ik je wilde lat­en weten dat het erg­ste achter de rug was.
En jij zweeg.

Vroeger (vóór de regen, vóór het diepe zinken). Vroeger, toen sprak ik nooit.
En jij.
Jij zweeg nooit (vroeger).

En al die tijd (na de regen, na het diepe zinken).
Al die tijd probeerde ik de stilte te vullen.
Met helende woor­den.

Op een dag.
Het regende.
Was ik uit­gepraat.

We schuilden samen. Mijn arm om jouw schoud­er.
Ik wilde je troost­en. Ik zei lieve din­gen.
Din­gen die alti­jd had­den geholpen. Toch?
Die din­gen die zei ik. Toen.

Toen liep je weg.
Zomaar.
De regen in.
Zon­der iets te zeggen.

Mijn woor­den. Mijn helende woor­den. Had­den niet geholpen

~ ~ ~

Beluis­ter ‘Niet ver­geten’ door Ricky Koole 

~ ~ ~

Ger­aakt door het num­mer ‘Niet ver­geten’ van Ricky Koole op haar laat­ste cd ‘Wind om het huis’.
De eerste drie zin­nen van het num­mer vor­men het begin van dit blog.
Koop die cd zou ik zeggen. Miss­chien dat het helpt wan­neer ik zeg dat ‘Niet ver­geten’ niet het aller­mooiste num­mer op de cd is.

Dacht je dat Ricky Koole alleen maar in het engels zingt, bek­ijk dan hier de ‘Mak­ing of’ voor het waarom:

Wil je Ricky toch nog even in het engels horen, luis­ter dan naar de vol­gende clip.
Eén ding is duidelijk. Ongeacht de taal waarin zij zingt is ze een prachtige vrouw…

Your Time To Cry — Ricky Koole from Mar­cel Vis­been on Vimeo.

~ ~ ~

13 Comments

:-)) Of je het nu ’s mor­gens leest of ’s avonds het is en bli­jft een heftig/beklijvend schri­jven. Mooi ver­wo­ord en graag gelezen!

Geef een reactie