Vingers

“Kijk”, zegt hij. “Dat is mijn pink. Met zijn wijs­vin­ger wijst hij zijn duim aan. Ik cor­ri­geer hem groot­va­der­lijk. Met mijn eigen wijs­vin­ger. Het is hem om het even. Pink. Duim. Wijs­vin­ger. Net zoals hij de getal­len onder de twin­tig in wil­le­keu­ri­ge volg­or­de gebruikt, zo is het ook met zijn vin­gers gesteld.…

Verkeerd

“Vol­gens mij heb je je schoe­nen ver­keerd om aan­ge­trok­ken.” “Nee hoor, het zit goed zo, opa.” Wie maakt dat eigen­lijk uit? Ver­keerd? Stoort het mij omdat het niet over­een­komt met het beeld dat ik heb van links en rechts? Uit­ein­de­lijk zijn het zijn schoe­nen. En zijn voe­ten. Niet de mij­ne. Daar is…

Zorg

Op een dag (na zijn eer­ste nacht) vroeg hij of het bed ver­schoond kon wor­den. Niet omdat hij zo ver­wend was, maar gewoon, omdat het bed­den­goed onder het bloed zat. De dienst­doen­de ver­pleeg­ster gaf aan zijn ver­zoek gehoor en ver­tel­de hem toen ze klaar was dat hij gerust nog even…

Watermethodeman

Een col­le­ga hielp het mij her­in­ne­ren. In zijn beter­schaps­mail­tje aan mijn adres ver­wees hij naar een boek van John Irving dat ik lan­ge tijd gele­den gele­zen had: De water­me­tho­de­man. Och, wat had ik gegrie­zeld bij de beschrij­vin­gen van de bezoek­jes door hoofd­per­soon Fred Trum­per aan zijn uro­loog. Door­dat hij geze­gend was…

Stellig

Eer­der deze week las ik bij Jacob Jan Voer­man dat hij voort­aan wat stel­li­ger gaat zijn. Dat is zijn goed recht. En wan­neer hij denkt daar baat bij te heb­ben, dan moet hij dit zeker doen. Zelf vind ik het wel jam­mer. Ik hoor lie­ver de nuan­ce, de twij­fel, dan…

Keerpunt

Nog dezelf­de dag dat David ver­nam dat zijn voor­ma­li­ge au-pair was over­le­den wurg­de hij ’s avonds zijn kat. Zo begint het kor­te ver­haal ‘De regels van het spel’. Wat volgt is een beschrij­ving van een man die zich bevrijd voelt van de kete­nen uit het ver­le­den en daar­door besluit het roer…

Aanval

Toen van­och­tend de eer­ste reac­ties bin­nen­drup­pel­den op mijn om aan­dacht­vra­gen­de pijntweet, was de reac­tie van Jacob Jan er een­tje die per­fect aan­sloot bij mijn eigen gevoe­lens eer­der die nacht. @pete­pel blijft dus een soort haat-lief­­de ver­hou­ding met je lijf? — Jacob Jan Voer­man (@jjvoerman) sep­tem­ber 6, 2012 Zijn opmer­king refe­reert naar mijn blog…