Compensatie

Din­gen gaan zoals ze gaan. Eerder op de dag ontviel me zomaar een woord. Com­pen­satie.

Er werd een poging gedaan tot duid­ing. Niet een ges­laagde. Gelukkig kwam al snel de trein. Enkele minuten daar­na zat ik alweer in mijn auto en vroeg me af wat ik had willen zeggen met com­pen­satie. Ik kwam d’r niet uit, wat ook te mak­en kon hebben met de aflei­d­ing tij­dens de tussen­stop in het plaat­selijke fri­etkot. Naast me zat namelijk een jonge hond.

Navraag leerde dat hij (of zij, want ik ver­gat het ges­lacht te vra­gen) de leefti­jd had van 13 en een halve week. Vooral dat halve intrigeerde mij. Die hond was trouwens erg speels en sprong elke bin­nenkomende klant onverwachts tegen de benen. Niet iedereen stelde dat op pri­js. “Dat doet ie anders nooit” vond ik als excu­us nogal ongeloofwaardig overkomen voor een hond die enkele weken gele­den nog niet eens bestond. Maar ze kwa­men er mee weg.

Thuis bleek dat ik een kroket teveel, maar een bamis­chi­jf te weinig had gekre­gen. De hoeveel­heid fri­et was wel in bal­ans. Daarom zag ik af van ver­haal te gaan halen. Ik had al moeite genoeg het ver­haal van de tweet­up in Arn­hem aan mijn vrouw uit te leggen.

En steeds bleef dat woord com­pen­satie maar door mijn hoofd malen. Waarom had ik het gebruikt? Waar kwam het van­daan? En juist op dat moment? Ik besloot nog tij­dens het eten van de kroket om er diezelfde avond een blog over te schri­jven. Zoi­ets als een ‘woord van de dag’ blog. Want tenslotte blog ik nu iedere dag.

Maar eerst was daar #blog­praat. Over de goede voorne­mens met betrekking tot bloggen in 2012. De mijne? Onder andere iedere dag bloggen. En ik ben daarin niet de enige. Tips wer­den uit­gewis­seld over hoe te realis­eren dat je regel­matig een blog post. In het vooruit schri­jven. Vaste thema’s verzin­nen. Alti­jd goed om je heen kijken. Wow. Niet alti­jd te per­fec­tion­is­tisch willen zijn. Wow? Wat is wow nu weer? Writ­ing on Wednes­day, zo werd verk­laard. Een (alweer ter ziele gegaan) ini­ti­atief om elke woens­dag te bloggen. Over een woord:

De Write On Wednes­day daagde je uit om na te denken over de beteke­nis van een woord en wat je erbij voelde of waar het je aan deed denken.
[citaat uit blog­post Karin Ramak­er]

Spon­taan werd besloten om wow weer in te voeren.

Com­pen­satie. Miss­chien dat ik er woens­dag over ga bloggen…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets