Fantasie

Hoor ik dat nou goed? Komt er iemand naar boven?”

Ver­baasd keek ik op. Haar grote teen nog in mijn mond. Ik hoorde niets. Hoe zou het ook kun­nen? Zojuist had ik nog alle deuren op slot gedaan. Met iets van teleurstelling liet ik haar teen gaan.
“Ik hoor niets.”
Langs haar gestrek­te been keek ik tegen haar lonk­ende kruis. Het flakkerende kaarslicht deed het weinige rossige schaamhaar af en toe vlam­men. Ik kietelde onder haar voet­zo­ol en begon tussen haar licht gesprei­de tenen te likken. Ze kre­unde zacht.

Ik hoor toch echt iemand de trap oplopen. Oh, ik schaam me dood als ze mij hier zo vin­den.”

Opnieuw staak­te ik mijn activiteit­en.
“Hoe kan er nu iemand bin­nen zijn, ik heb…”
Ik maak­te mijn zin niet af.

Wat? Wat is er? Is er echt iemand? Zei ik het niet! Oh, wat moet ik nu?

Ze draaide onrustig op het bed heen en weer. Omdat haar han­den aan het boveneind van het bed waren vast­ge­bon­den en haar voeten aan het andere eind kon ze ner­gens naar toe. Roomwitte borsten bewogen zacht wiegend van links naar rechts.
“Sstt, ik ga wel even kijken.”
Voor­dat ze kon pro­test­eren propte ik het zwart kan­ten slip­je in haar mond. Bij toe­val zat het kleine strik­je aan de voorkant tussen haar lip­pen. Mijn cadeaut­je voor lat­er vanavond.

Een kwartiert­je lat­er haalde ik het minieme kled­ingstuk weer uit haar mond. Hij­gend kwam ze op adem.
“Je had gelijk,” zei ik. “Er is echt iemand in huis.”
Ter­wi­jl ik sprak kneep ik zacht om beurten in haar link­er- en rechterte­pel. Omdat een reac­tie uit­bleef trok ik nu wat hard­er.

Wie? Wie is er in huis? Waar is hij nu? Heb je hem wegges­tu­urd?”

Wie zegt dat het een man was? Maar het klopt. Het was mijn neef. Hij heeft ooit een sleu­tel van mij gekre­gen toen hij tijdelijk om woon­ruimte ver­legen zat.”
Uit het nachtkast­je haalde ik twee kleine klem­met­jes die ik op haar tepels zette. Ik ver­meed het om al te voorzichtig te zijn. Hier­na beves­tigde ik er een zil­verkleurige ket­ting tussen.
“Vanavond kwam mijn neef die sleu­tel terug­bren­gen. Ik was dat hele­maal ver­geten.”
Ik nam de ket­ting goed vast en gaf er een ruk aan. Alles bleef vastzit­ten. Nog­maals trok ik aan de ket­ting maar liet de span­ning er nu op en bracht ‘m voor haar mond. Ze begreep de hint en nam de ket­ting tussen haar tanden. Tevre­den bekeek ik het resul­taat.
“Hij wilde een biert­je bli­jven drinken, maar ik heb hem verteld dat we boven bezig waren.”
Haar blind­doek was aan de ene kant wat naar boven ver­schoven, zo zag ik nu.
“Heb jij geprobeerd die blind­doek af te schud­den!”
Ze knik­te heftig van nee met de ket­ting nog steeds tussen de tanden. Toch besloot ik haar passend te straf­fen nadat ik de blind­doek weer goed voor haar ogen had gedaan.
“Mijn neef wilde meteen naar huis gaan, maar ik heb hem gevraagd om naar boven te komen. Tenslotte heb je al zo vaak ges­meekt om eens een trio uit te proberen, dus ik dacht…”

Schat, je neef is toch niet echt boven? Dat van die trio was voor de grap. Een fan­tasie. Om ons sexleven span­nend te houden.”

Ze had de ket­ting uit haar mond lat­en glip­pen.
“Wie heeft je gezegd dat je mocht prat­en?”
Ik gaf haar enkele klap­pen met mijn plat­te hand op haar onder­li­jf waar ik eerder een flink kussen onder had geschoven. Zo kon ik over­al goed bij.
“Een fan­tasie. Om ons sexleven span­nend te houden.” Ik her­haalde haar woor­den en blies zacht tussen haar benen waar ik net nog striemende sla­gen had lat­en neerkomen.
“Wat dacht je zelf…?”
Hardop vroeg ik mijn neef dichter­bij te komen.

Voor­dat ze haar mond weer om de ket­ting sloot, zei ze nog snel

Ik hou van je.”

 

~ ~ ~

Geschreven n.a.v. een ver­zoek door LS Harteveld * Queen of Erot­i­ca * (@LSHarteveld) om een fic­tief blog te schri­jven over een trio, waarin twee man­nen en één vrouw fig­ur­eren. 

~ ~ ~

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets