Drie mooie dingen

Van­daag vie­len er zomaar drie mooie din­gen in mijn schoot. Bij wijze van spreken dan. Want het eerste past niet echt in mijn schoot en het tweede en derde zijn eigen­lijk hele­maal geen zak­en die vallen. Laat staan in een schoot. Waar­door die open­ingszin die eerst best wel op zijn plaats leek nu eerder erg mis­plaatst is. Maar het bli­jven drie mooie din­gen die deze dag een klein beet­je meer onver­getelijk mak­en dan een alledaagse dag zon­der drie mooie din­gen.

Wat waren die mooie din­gen dan?

Allereerst was daar natu­urlijk mijn nieuwe auto. Daar kan ik kort over zijn want dat is de auto ook (zie foto).

Een veel onverwachter mooi ding was een email die ik eind van de dag in mijn inbox aantrof. De afzen­ders waren Car­li­jn van Raven­stein en Sask­ia Bal­maek­ers van Not Just Any Book. Getipt door Elja Daae (@Elja1op1) deden ze mij een uitn­odig­ing toekomen om mee te doen aan de tweede Blog­tournee. Wat een blog­tournee pre­cies is staat in de mail als vol­gt omschreven:

Wat is een blog­tournee pre­cies?
Een blog­tournee is een tournee van een boek langs ver­schil­lende weblogs. Tij­dens deze tournee reist een auteur met zijn boek virtueel van blog naar blog vol­gens een vooraf vast­gesteld tourschema.
Elke deel­ne­mende blog­ger kri­jgt het betr­e­f­fende boek van ons cadeau, leest het, en schri­jft ver­vol­gens op geheel eigen wijze een blog­post. De blog wordt gepost op een vooraf afge­spro­ken datum, zodat de con­tin­uïteit van de tournee gewaar­borgd wordt.

Elja had ook Hen­drik-Jan de Wit (@hjwdewit) en Jacob Jan Voer­man (@jjvoerman) getipt. Hen­drik-Jan liet meteen weten dat hij al aan de eerste blog­tournee had meegedaan door een blog te schri­jven over Bli­jf bij ons van Flo­rence Tonk.
Indi­en Jacob Jan ook mee gaat doen aan de tweede blog­tournee, dan kun­nen we in ieder geval bij vet­er­aan Hen­drik-Jan terecht voor een aan­tal goede tips. Iets waarin hij gespe­cialiseerd is. En waar­van wij blog­gers elke dag kun­nen leren.

Bli­jft over het derde en laat­ste mooie ding van van­daag. Want getu­ige het tijd­stip van 23:49 uur verwacht ik niet echt meer een vierde mooi ding, en zo wel, dan bewaar ik het voor mor­gen.
En ook nu kan ik kort zijn, want het spreekt voor zich, mits jul­lie de moeite nemen om hier te gaan lezen => Ode aan een blog­ger en maandag­mor­gengevoe­lens door de hier­boven al aange­haalde Jacob Jan Voer­man. Ikzelf ben er hele­maal vereerd door, dat moge duidelijk zijn.
Jacob Jan, bedankt!

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets