Categorieën
Blogpost

Maandag, 9 januari 2012

Drie mooie dingen.

Van­daag vie­len er zomaar drie mooie din­gen in mijn schoot. Bij wij­ze van spre­ken dan. Want het eer­ste past niet echt in mijn schoot en het twee­de en der­de zijn eigen­lijk hele­maal geen zaken die val­len. Laat staan in een schoot. Waar­door die ope­nings­zin die eerst best wel op zijn plaats leek nu eer­der erg mis­plaatst is. Maar het blij­ven drie mooie din­gen die deze dag een klein beet­je meer onver­ge­te­lijk maken dan een alle­daag­se dag zon­der drie mooie dingen.

Wat waren die mooie din­gen dan?

Aller­eerst was daar natuur­lijk mijn nieu­we auto. Daar kan ik kort over zijn want dat is de auto ook (zie foto).

Een veel onver­wach­ter mooi ding was een email die ik eind van de dag in mijn inbox aan­trof. De afzen­ders waren Car­lijn van Raven­stein en Sas­kia Bal­mae­kers van Not Just Any Book. Getipt door Elja Daae (@Elja1op1) deden ze mij een uit­no­di­ging toe­ko­men om mee te doen aan de twee­de Blogtour­nee. Wat een blogtour­nee pre­cies is staat in de mail als volgt omschreven:

Wat is een blogtour­nee precies?
Een blogtour­nee is een tour­nee van een boek langs ver­schil­len­de weblogs. Tij­dens deze tour­nee reist een auteur met zijn boek vir­tu­eel van blog naar blog vol­gens een voor­af vast­ge­steld tourschema.
Elke deel­ne­men­de blog­ger krijgt het betref­fen­de boek van ons cadeau, leest het, en schrijft ver­vol­gens op geheel eigen wij­ze een blog­post. De blog wordt gepost op een voor­af afge­spro­ken datum, zodat de con­ti­nu­ï­teit van de tour­nee gewaar­borgd wordt.

Elja had ook Hen­drik-Jan de Wit (@hjwdewit) en Jacob Jan Voer­man (@jjvoerman) getipt. Hen­drik-Jan liet met­een weten dat hij al aan de eer­ste blogtour­nee had mee­ge­daan door een blog te schrij­ven over Blijf bij ons van Flo­ren­ce Tonk.

Indien Jacob Jan ook mee gaat doen aan de twee­de blogtour­nee, dan kun­nen we in ieder geval bij vete­raan Hen­drik-Jan terecht voor een aan­tal goe­de tips. Iets waar­in hij gespe­ci­a­li­seerd is. En waar­van wij blog­gers elke dag kun­nen leren.

Blijft over het der­de en laat­ste mooie ding van van­daag. Want getui­ge het tijd­stip van 23:49 uur ver­wacht ik niet echt meer een vier­de mooi ding, en zo wel, dan bewaar ik het voor morgen.

En ook nu kan ik kort zijn, want het spreekt voor zich, mits jul­lie de moei­te nemen om hier te gaan lezen => Ode aan een blog­ger en maan­dag­mor­gen­ge­voe­lens door de hier­bo­ven al aan­ge­haal­de Jacob Jan Voer­man. Ikzelf ben er hele­maal ver­eerd door, dat moge dui­de­lijk zijn.

Jacob Jan, bedankt!

10 reacties op “Maandag, 9 januari 2012”

Dit doet me den­ken aan n Ame­ri­kaan­se blog­ger wiens naam ik nu even niet paraat heb, die iede­re dag één posi­tie­ve gedach­te post en bin­nen no time hon­der­den vol­gers had:) Leuk idee zo’n tournee.

Op die blogtour­nee ver­heug ik me al enorm. Inmid­dels heb ik de dicht­bun­del die onder­werp gaat zijn van de tour­nee al ont­van­gen, en ben me aan het inle­zen voor mijn opdracht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *