Samen uit, samen thuis

Vol­gende week is er een 3-daagse bijeenkomst in Wessling. Een plaat­sje dicht in de buurt van München. Vanu­it mijn woon­plaats Arn­hem is dat toch een afs­tand van om en nabij 750 km. Ik ga dus vliegen. Maar ik ga niet alleen. Dus besluit ik een rond­je te doen langs drie andere collega’s om te zien of we onder­ling wat kun­nen afstem­men over tijd­stip van vertrek, vliegveld van voorkeur en eventuele car­pool­mo­gelijkhe­den naar het vliegveld. Zelf geef ik de voorkeur aan vliegveld Düs­sel­dorf omdat dit ‘op de route ligt’.

Col­le­ga A geeft aan ook een voorkeur te hebben voor vliegveld Düs­sel­dorf (van­wege nabi­jheid woon­plaats). Indi­en niet mogelijk, dan Schiphol. Hoe dan ook, ik kan met hem meer­i­j­den. Dat klinkt goed en staat geno­teerd.

Col­le­ga B geeft aan lichte voorkeur te hebben voor een vliegveld in Bel­gië (van­wege nabi­jheid woon­plaats). Indi­en niet mogelijk, dan Eind­hoven. Hij reist dus voor­lop­ig alleen. Dat staat geno­teerd.

Col­le­ga C geeft aan nog niet te weten of hij gaat. Maar indi­en hij gaat dan wil hij samen met mij reizen. Dat klinkt goed en staat geno­teerd.

Mijn voor­lop­ige con­clusie: We vliegen met twee of miss­chien drie man via Düs­sel­dorf. We kun­nen car­poolen met Col­le­ga A. Col­le­ga B vliegt alleen. De reisaan­vra­gen wor­den (behalve voor Col­le­ga C) inge­vuld en inge­di­end bij de medew­erk­ers van het reis­bu­reau.

De vol­gende ocht­end kri­jg ik een overzicht van de geboek­te reizen:

  • Ikzelf vlieg via Düs­sel­dorf. Bin­go!
  • Col­le­ga A vliegt via Ams­ter­dam. Niet via Düs­sel­dorf.
  • Col­le­ga B vliegt via Ams­ter­dam. Niet via Brus­sel. Of Eind­hoven.
  • Col­le­ga C vliegt via Ams­ter­dam. Niet via Düs­sel­dorf. Had nog niet besloten om te gaan. En wilde met mij samen­reizen.

Eind­con­clusie: Ze vliegen met drie man via Ams­ter­dam. Ikzelf vlieg alleen, en moet met eigen ver­vo­er naar Düs­sel­dorf.

De 3-daagse con­fer­en­tie in Wessling gaat hoofdza­ke­lijk over Plan­ning. Ik over­weeg om enkele medew­erk­ers van het reis­bu­reau alsnog in te schri­jven.

~ ~ ~

Ik blog zelden of nooit (ja, Peter wat is het nu? zelden of nooit?) over mijn werk, maar nu ik de uitdag­ing ben aange­gaan om voor­lop­ig iedere dag te bloggen is het bij­na onmo­gelijk om mijn werk buiten de blo­gos­feer te houden. Maar wees gerust, ik zal het net zoals bij mijn andere blogs, doseren met een flinke scheut fan­tasie om de werke­lijkheid geweld aan te doen en iedere gelijke­nis met welke zich aange­spro­ken col­le­ga dan ook teni­et te doen.
Het boven­staande blog is dan ook volledig uit mijn duim gezo­gen behalve het feit dat ik vol­gende week samen met drie andere collega’s vanaf ver­schil­lende vliegvelden naar Wessling reis voor een 3-daagse bijeenkomst die hoofdza­ke­lijk over Plan­ning zal gaan.

~ ~ ~

15 Comments

Nou, lekker dan. Reis­bu­reaus voor zake­lijke reizigers…daar valt nog wel iets over te zeggen is mijn ervar­ing. Any­way. Wel lekker stuk­je in de auto, in het vlieg­tu­ig, lekker alleen, boek lezen, gedacht­en orderen, bloggen. Ik zie #kansen. 🙂

Geef een reactie