[…]
[ssst]
[…]

“Weet je…”
“Hmmm?”
“Zal ik je ver­tel­len wat mijn dier­baar­ste wens is? Heel sim­pel, ik wens dat we voor altij…”
“Ssst.”
Ze onder­brak me abrupt.

[piep­piep­piep­piep­piep­piep­piep]

Ze lag op haar rug. De ogen geslo­ten. Het laken kwam niet hoger dan tot aan haar navel.
Ik boog me over haar heen en kus­te haar op de mond. Haar hele lijf adem­de seks. Haar hele hou­ding vroeg om seks.
Ze sloeg haar armen om me heen. Trok me dich­ter tegen haar aan. Duw­de haar heu­pen omhoog om me te ont­van­gen. Ik fluis­ter­de in haar oor.

“Weet je…”
“Hmmm?”
“Zal ik je ver­tel­len wat mijn dier­baar­ste wens is? Heel sim­pel, ik wens dat we voor altij…”
“Ssst.”
Ze onder­brak me abrupt.

“Maar ik wil zo graag…”

[piep­piep­piep­piep­piep­piep­piep]

“Het is toch goed zo?”
Pla­ge­rig liet ze haar nagels over mijn dij­been glij­den. Een ril­ling trok over mijn rug.
“Maar het is anders. Niet echt!”
Onbe­doeld was ik har­der gaan pra­ten. Ik voel­de hoe ze zich van me wegdraaide.
“Sor­ry.”
Ik kus­te haar blo­te rug. Een geslo­ten bas­ti­on. Met meer lief­ko­zin­gen pro­beer­de ik het ver­zet te breken.
“Hmmm…”
“Weet je…”
“Ssst.”

Ze lag op haar rug. De ogen geslo­ten. Een lok haar over haar voor­hoofd. Zacht­jes blies ik er in.
Ze begon te lachen.
“Hou op. Dat kietelt.”
“Ik wil je graag terug.”
“Je had me toch.” Haar stem nu gekrenkt.

[piep­piep­piep­piep­piep­piep­piep]

[Ik hou van jou.]
[…]
[Ik meen het.]
[…]
[Ik heb nooit meer van iemand anders gehou­den dan van jou.]
[…]
[Waar­om zeg je niets? Waar­om mag ik niet zeg­gen dat ik je terug wil? Waar­om kan ik niet mijn diep­ste wens uit­spre­ken dat ik…]
[ssst] 

Ik lag op mijn rug. Van bui­ten klon­ken de eer­ste ver­keers­ge­lui­den in de vroe­ge ochtend.
Aar­ze­lend begon ik. “Weet je…”
Mijn stem was schor. Ik schraap­te mijn keel en ging verder.
“Zal ik je ver­tel­len wat mijn dier­baar­ste wens is?”
Het bleef stil.
“Heel sim­pel, ik wens dat we …”

“Ik wens dat …”

Naast me voel­de ik een kou­de plek. Een onbe­sla­pen matras. De gro­te leeg­te in mijn leven.

[piep­piep­piep­piep­piep­piep­piep]

[dat ik nooit meer wak­ker word]
[ssst] 

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 5/1/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thursday

Deze week is het woord WENS:
Wens [zelf­stan­dig naam­woord] • wat je wilt dat gebeurt of wat je wilt krijgen
Syno­niem: ver­lan­gen; een wens hebben/koesteren; een wens uiten/uitspreken
Het was zijn wens om ooit eens in een lucht­bal­lon te vliegen

Roger Waters — Three wishes

There’s some­thing in the air
And you don’t know what it is
You see some­o­ne through the window
Who you’­ve just lear­ned to miss
And the road leads on to glo­ry but
You’­ve used up your last wish
Your last wish
And you want her to come home 
[ssst] 

~ ~ ~

26 thoughts on “Tegen beter weten in

  1. Wen­sen die veel te wen­sen over laten. Die wens je nie­mand toe. Want wen­nen zal het nooit, hoe hard je dat ook wenst, ver­wen­send en al.

  2. Lek­kur ver­haal, prach­tig pro­za, pijn­lijk gevoe­lig, onge­wenst gewenst! Dank voor het delen!

  3. Pas echt leven in een droom of echt dro­men in het leven? Als een wens, ont­staan uit het ont­wa­ken in een een nacht­mer­rie, een droom tot leven wekt, mani­fes­teert die nacht­mer­rie toch iets moois.

    1. Of dat het sla­pe­loos de nacht door­bren­gen tot gevolg heeft dat je over­dag in dag­dro­men ver­valt waar­in de wens in ver­vul­ling lijkt te gaan, om dan uit­ein­de­lijk in des­il­lu­sie uit­een te spat­ten wan­neer je wak­ker schrikt. En je ’s nachts weer niet in slaap kunt komen.

Comments are closed.

Back to Top