Boom — 4

Vanu­it zijn nieuwe (tijdelijke) plek keek hij uit over de vreemde omgev­ing. Had hij me zien aankomen? Had hij gezien dat ik alles in het werk had gesteld om op tijd te komen? Juist van­daag? En dat juist van­daag onvoorziene omstandighe­den roet in het eten had­den gegooid? Ik schraapte mijn keel om me te verex­cuseren. Maar hij was me voor. Excus­es waren niet nodig. Ik was er toch?

Gerust­gesteld zocht ik mijn plek op onder het zelfs hier vertrouwd aan­voe­lende bladerdek. Als vanzelf verd­ween de onaan­ge­name steriele lucht die op deze plek zo ken­merk­end heet te zijn, om plaats te mak­en voor de herken­bare geur welke ik al sinds mijn kinder­ti­jd met hem asso­cieer. Op slag ver­gat ik waar we waren. Waarom hij daar was.

Hij was er klaar voor, zo vertelde hij. Nadat alle voor­berei­dende onder­zoeken en checks achter de rug waren had hij de dagen staan aftellen. Elke dag dat er geen ver­lossend bericht kwam was een ver­loren dag. Nu hij fit genoeg bevon­den was om de zware oper­atie te onder­gaan kon het wat hem betrof maar beter van­daag dan mor­gen gebeuren. Waarom gedraald?

Ik knik­te beves­ti­gend en vroeg me tegelijk­er­ti­jd af wat ik zelf zou doen. Zou ik ook zo onbevreesd uitk­ijken naar wat hem te wacht­en stond? Maar het ging niet om mij, maar om hem. En ik voelde bewon­der­ing voor zijn kracht. Zijn lef. Alti­jd al.

~ ~ ~

Het viel nog niet mee om gis­ter vanu­it Ede op tijd in het Catha­ri­na Zieken­huis in Eind­hoven te zijn. Van­wege een omgevallen hijskraan op de A50 ston­den alle door­gangswe­gen vanu­it Ede richt­ing het zuiden vol files. Ondanks dat ik ruim op tijd vertrokken was voor het bezoeku­ur van 19:45 uur, kwam ik pas om 20:45 uur in Eind­hoven aan. Gelukkig was het me toeges­taan om toch nog even­t­jes bij m’n vad­er langs te gaan om hem heel veel sterk­te te wensen voor zijn hartk­le­p­op­er­atie die voor van­daag gep­land staat.

~ ~ ~

[update dins­dag 24 jan­u­ari]
Op dins­dagocht­end is de oper­atie om acht uur ges­tart. Rond 12 uur kre­gen we bericht dat de hartk­lep suc­cesvol is ver­van­gen en dat er tevens een kleine omlei­d­ing is gedaan. Tot nu toe posi­tief nieuws. Lat­er op de dag kri­j­gen we meer nieuws.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets