Stroom

Arn­hem 25 km
Stond op het bord
Een hele schok

Mijn vol­le blaas
op knap­pen

Mijn fiets
op de stan­daard

Mijn vrouw
op de uit­kijk

Mijn blik
op onein­dig

PAS OP! SCHRIKDRAAD
Stond op het bord
Een hele schok

 

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 26/1/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thurs­day

Deze week is het woord STROOM:
Over­vloed, stort­vloed, toe­vloed, uit­bar­sting, uit­stor­ting, vloed mas­sa, menig­te loop, stro­ming, trek rivier;
Tota­le elek­tri­sche stroom door de werkspleet van werk­stuk naar gereed­schaps­elek­tro­de.

Deze week doet de #WOT mee met de jaar­lijk­se gedich­ten­dag. Niet dat je nu met­een een gedicht moet schrij­ven, maar mocht het je luk­ken of je vindt het een uit­da­ging, doe voor­al mee.
Gedich­ten­dag is ieder jaar hét poë­zie­feest van Neder­land en Vlaan­de­ren, de dag waar­op de poë­zie in het zon­ne­tje wordt gezet. Waar je ook gaat, over­al kom je gedich­ten tegen: op school, in de bibli­o­theek, in win­kels, the­a­ters en musea, op het werk of gewoon op straat. Ook kran­ten, radio, tele­vi­sie en het inter­net klin­ken die dag een stuk poë­ti­scher.

~ ~ ~ 

19 Replies to “Stroom”

 1. We wer­den niet gewaar­schuwd voor de kape­laan, wel voor schrik­draad. Leu­ke invals­hoek

  1. Met de ken­nis van nu was een waar­schu­wing voor de kape­laan nut­ti­ger geweest…

 2. Auw­w­w­w­w­w­w­w­w­w­w­w­ww! lijkt mij erg pijn­lijk… maar wat een gaaf gedicht… erg leuk gedaan… 😉

  1. Geloof me. Het is pijn­lijk weet ik uit eigen erva­ring (van erg lang gele­den maar nog invoel­baar als­of het gis­ter was).

 3. Erg leu­ke bij­dra­ge! 🙂

 4. Erg her­ken­baar 😉 Leu­ke inter­pre­ta­tie!

 5. .. ophou­den of shoc­ke­ren..

  1. De eer­ste ken­nis­ma­king (van lang gele­den) was er een van hevi­ge schok…

 6. Haha­ha. Dat deden wij toen we nog jong en onbe­zon­nen waren. Maar we deden het maar één keer. 😉

  1. Door schok en schan­de wij­zer gewor­den!

Comments are closed.