Vrijdag, 27 januari 2012

Stroom

Arn­hem 25 km
Stond op het bord
Een hele schok

Mijn vol­le blaas
op knap­pen

Mijn fiets
op de standaard

Mijn vrouw
op de uitkijk

Mijn blik
op onein­dig

PAS OP! SCHRIKDRAAD
Stond op het bord
Een hele schok

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 26/1/2012

Wat is wot? => Wri­te on Thursday

Deze week is het woord STROOM:
Over­vloed, stort­vloed, toe­vloed, uit­bar­sting, uit­stor­ting, vloed mas­sa, menig­te loop, stro­ming, trek rivier;
Tota­le elek­tri­sche stroom door de werkspleet van werk­stuk naar gereedschapselektrode.

Deze week doet de #WOT mee met de jaar­lijk­se gedich­ten­dag. Niet dat je nu met­een een gedicht moet schrij­ven, maar mocht het je luk­ken of je vindt het een uit­da­ging, doe voor­al mee.
Gedich­ten­dag is ieder jaar hét poë­zie­feest van Neder­land en Vlaan­de­ren, de dag waar­op de poë­zie in het zon­ne­tje wordt gezet. Waar je ook gaat, over­al kom je gedich­ten tegen: op school, in de bibli­o­theek, in win­kels, the­a­ters en musea, op het werk of gewoon op straat. Ook kran­ten, radio, tele­vi­sie en het inter­net klin­ken die dag een stuk poëtischer.

16 reacties

carel 27 januari 2012 Reageer

We wer­den niet gewaar­schuwd voor de kape­laan, wel voor schrik­draad. Leu­ke invalshoek

Peter 29 januari 2012 Reageer

Met de ken­nis van nu was een waar­schu­wing voor de kape­laan nut­ti­ger geweest…

Aline 28 januari 2012 Reageer

Auw­w­w­w­w­w­w­w­w­w­w­w­ww! lijkt mij erg pijn­lijk… maar wat een gaaf gedicht… erg leuk gedaan… 😉

Peter 29 januari 2012 Reageer

Geloof me. Het is pijn­lijk weet ik uit eigen erva­ring (van erg lang gele­den maar nog invoel­baar als­of het gis­ter was).

Floriene 28 januari 2012 Reageer

Erg leu­ke bijdrage! 🙂

Ariadnesdraad 29 januari 2012 Reageer

Erg her­ken­baar 😉 Leu­ke interpretatie!

Jolka 31 januari 2012 Reageer

.. ophou­den of shockeren..

Peter 4 februari 2012 Reageer

De eer­ste ken­nis­ma­king (van lang gele­den) was er een van hevi­ge schok…

Robert Keizer 31 januari 2012 Reageer

Haha­ha. Dat deden wij toen we nog jong en onbe­zon­nen waren. Maar we deden het maar één keer. 😉

Peter 4 februari 2012 Reageer

Door schok en schan­de wij­zer geworden!

Geef een antwoord