De kortste weg naar geluk

Ver­won­der­ing.

Voor mij: het herken­nen van het won­der­lijke in het alledaagse. Het mooie. Posi­tief.

In tegen­stelling tot het mij ver­bazen over van alles: “Het kan toch niet waar zijn dat…” Het domme. Negatief.

Ik ver­baas me vaak. Gelukkig ver­won­der ik me vak­er. Zoals daarstraks. Over de opbor­re­lende kleine par­elt­jes in het ijzig diepzwarte water. Hoe ze een­maal aan de opper­vlak­te elka­ar opzoeken en een bewe­gende deken van lucht­bel­let­jes vor­men om zo het oprukkende ijs op afs­tand te houden.

Het kruiende ijs in ons vijvert­je. Op som­mige plekken glashelder, op andere plekken dof. Vol barsten. Getek­end voor het korte lev­en. En dicht onder die ijs­laag het oran­jegele lijf van een koi karp­er. Majestueus. Gra­cieus. Bij de open plek in het ijs kwam hij naar boven. We wis­selden een korte blik van ver­stand­houd­ing. Waar­na hij weer verd­ween in de diepte.

Je zou ook kun­nen zeggen dat ik gecon­troleerd heb of de zuurstof­pomp bij de vijver nog werk­te onder deze barre omstandighe­den. Dat doet echter geen recht aan de korte ver­bon­den­heid die ik voelde aan de rand van de kleine vijver met die vis. Zulke momenten zijn te mooi om af te doen als iets nor­maals. Niet alles is nor­maal omdat het zomaar gebeurt. Omdat het regel­matig gebeurt. Of omdat het in je achter­tu­in gebeurt.

We kijken met z’n allen Frozen Plan­et op tv en twit­teren daar de hele avond over.

Wan­neer je er echter aan­dacht voor hebt, het won­der­lijke weet te waarderen, dan bewan­del je de kort­ste weg naar geluk. Miss­chien klein geluk. Maar wie het kleine geluk niet eert…

Ik had vanavond mijn eigen Frozen Plan­et. In de achter­tu­in. En het mooiste was: zon­der EO voice-over. Een won­der boven won­der.

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 2/2/2012

Wat is wot? => Write on Thurs­day

Deze week is het woord VERWONDEREN:
[regel­matig werk­wo­ord] ervan opzien omdat je het niet verwacht

~ ~ ~ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets