Rat — 2

Van­daag werd het bewijs gele­verd. De rat bestond echt. Het was geen waan­voor­stel­ling geweest van mijn vrouw. Of een ver­gis­sing. Nee, ze had al die tijd gelijk gehad ter­wijl ik keer op keer pro­beer­de haar (en mezelf) er van te over­tui­gen dat er geen rat in onze tuin zat. Dat dat niet moge­lijk was (zon­der met rede­nen te komen waar­om dat dat niet moge­lijk was).

Maar van­daag heb ik het beest met eigen ogen gezien.

Met wild klop­pend hart kan ik de ont­ken­nings­fa­se slui­ten. Hoog­ste tijd om actie te onder­ne­men.

Deze namid­dag zat ik op mijn gemak in de huis­ka­mer te genie­ten van een kop kof­fie na geda­ne arbeid. De paden en de lanen rond­om ons huis waren weer geheel sneeuw­vrij. Jam­mer voor de slee­ën­de mede­mens maar die moet zijn ver­tier maar ver­der­op zoe­ken. Vei­lig­heid voor post­bo­de en oude­re van dagen heeft bij mij een hoge­re pri­o­ri­teit. En zelf word ik ook alweer een dag­je ouder, dus een stuk­je eigen­be­lang zal ook wel mee­ge­speeld heb­ben.

Ook mijn vrouw was gezel­lig aan­ge­scho­ven en dronk een kop­je mee. Natuur­lijk zag zij de rat voor­dat ik ‘m zag. Bin­nen de kors­te keren volg­de het gesprek weer de ver­trouw­de patro­nen:

Snel, kijk, daar zit die rat weer.”
“Ja, tuur­lijk.”
“Nee, echt.”
“Hmhm.”
“Nee, echt! Kijk nou. Dalijk istie weg.”
“Voor­uit maar weer. Waar dan?”
“Daar.”
“Waar?”
“Daar!”

Tot­dat het ver­trouw­de patroon weef­fou­ten begon te ver­to­nen:

Ik zie niks. Je zult wel weer…”
“Zie je ‘m?”
“…”
“Zie je nu wel dat ik gelijk had. En hij blijft gewoon zit­ten nu. Wat een lef.”
“Een rat…”
“Ja, dat zeg ik toch al die tijd.”
“Een rat…”

Hij zat er echt. Levens­echt. Levens­groot. In de voe­der­bak voor de vogels. De bak die ik elke dag net­jes van vers voer voor­zie. En die deze rat ver­vol­gens net­jes leeg­maakt. Mij in de waan latend dat ik als een barm­har­ti­ge sama­ri­taan de hon­ge­ri­gen van voed­sel voor­zie. Wat eigen­lijk dus nog steeds waar is. Want ook deze rat heeft hon­ger.

Van­ach­ter het raam zagen we hoe hij zich gul­zig te goed deed aan de zojuist bij­ge­vul­de bak. Zon­der vrees blik­te hij ons af en toe aan. Met van die zwar­te kraal­oog­jes. Zijn lan­ge naak­te staart zwiep­te ver­vaar­lijk op en neer.
Toen hij de buik (of de bek?) vol had, gleed hij soe­pel langs de ijze­ren staan­der naar bene­den, trip­pel­de over de sneeuw­laag onder de tuin­ta­fel door rich­ting vij­ver. Daar dook hij onder de bam­boe.

Om enke­le minu­ten later weer tevoor­schijn te komen om de voe­der­bak te beklim­men. Het­zelf­de sce­na­rio her­haal­de zich. En daar­na nog enke­le keren. Wat ons doet ver­moe­den dat hij mis­schien niet voor zich­zelf voed­sel aan het ver­za­me­len is. Maar voor een nest jon­ge rat­jes.

Hoog­ste tijd dus voor actie!

~ ~ ~

De rat is nu ook vast­ge­legd op video…:

~ ~ ~

11 Replies to “Rat — 2”

 1. Wij voe­ren ook vogels. Zal het ver­haal eens bij het ont­bijt vertellen.Kijken of mijn part­ner ook gaat oplet­ten om vast te stel­len waar­om die bak­ken soms zo snel leeg zijn 🙂 Intus­sen wel ver­ve­lend voor jul­lie, zukj onge­dier­te. Ande­re kant: je maakt wel weer wat mee…

  Beantwoorden

  1. Ik heb onder­tus­sen wat meer vogel­huis­jes opge­han­gen en het los­se voer op voor rat­ten moei­lij­ker toe­gan­ke­lij­ke plek­ken (dat is ten­min­ste de bedoe­ling) neer­ge­legd. Nu nog uit­zoe­ken hoe we die rat (en zijn/haar nest) weten te van­gen.

   Beantwoorden

 2. twitter_jjvoerman 5 februari 2012 at 11:42

  Niet aan dat touw trek­ken dat uit de vij­ver hangt. Daar zit ook een rat aan vast.

  Beantwoorden

  1. Wees maar gerust. Dat doe ik dus nooit meer…

   Beantwoorden

 3. Een rat… uh leuk is anders!

  Beantwoorden

 4. Ik zie hem wel. Maar ik geloof nog steeds dat dit een puur fic­tief blog is. Met pho­to­shop of zo.

  Beantwoorden

  1. Geloof me nu maar (hoe­wel ik weet dat ik nu heel veel van je vraag), er zit echt een rat in de tuin. Dat film­pje valt toch niet te pho­to­shop­pen?

   Beantwoorden

 5. .. ’t is wel een joe­kel hoor..

  Beantwoorden

Laat een reactie achter op Peter Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *