postnl

Op woens­da­gavond 8 feb­ru­ari trof ik bij thuiskomst tussen alle post ook een brief­je aan van Bas. Voor wie niet op de hoogte is, Bas werkt bij postnl. En dat is geen tik­fout. Het moet echt postnl zijn. Daar­na vol­gt die punt om aan te geven dat het einde van de zin bereikt is. Niet dat je denkt dat er een punt tussen post en nl zou moeten staan en dat ik me daarin heb ver­gist. Zoek je echter naar postnl op inter­net, dan kri­jg je wel met punt nl te mak­en achter postnl. Het ziet er dan zo uit => www.postnl.nl waar­bij ik er meteen voor kies om de zin te lat­en door­lopen anders zou ik alsnog een punt achter postnl.nl moeten zetten wat weer voor verdere ver­war­ring zou zor­gen.

Bas dus.

Nu wist ik ook niet dat Bas voor postnl werk­te, maar hij had het voor de zek­er­heid onder het brief­je gezet dat hij bij ons door de brieven­bus had geduwd. Het brief­je zelf gaf aan dat Bas geprobeerd had één of meerdere pakket­ten bij ons af te lev­eren cq op te halen, maar wij waren niet thuis:

Bas was zo vrien­delijk geweest om de optie aan te kruisen die voor ons het meest voor de hand zou liggen: inloggen op www.postnl.nl/ontvangen om aan te geven wan­neer de zend­ing alsnog bezorgd zou kun­nen wor­den. Dat moest vóór 22.00 uur gebeuren. Helaas las ik dat pas een tijd daar­na. Maar geen nood, wan­neer men online geen afspraak maak­te, dan zou de zend­ing de eerstvol­gende dag opnieuw aange­bo­den wor­den. Dat zou dus don­derdag wor­den. Grote kans dat Bas opnieuw voor een ges­loten deur zou komen te staan.

Ik vroeg nog aan mijn vrouw of zij een pakket­je verwachtte, want ikzelf meende niets in bestelling te hebben. Dat bleek niet het geval te zijn. We lieten het aldus op zijn beloop.

Van­daag, zater­dag 11 feb­ru­ari zag ik het brief­je weer op de tafel liggen. Bij­na tegelijk­er­ti­jd schoot me te bin­nen dat ik wel degelijk op een pakket­je zat te wacht­en. Namelijk het boek Atlas Shrugged, van Ayn Rand. Ik had het besteld naar aan­lei­d­ing van een blog door Jacob Jan Voer­man. De bestelling was geplaatst bij bol.com en mijn account staat nog gekop­peld aan een email-adres dat ik zelden gebruik. Bij het check­en van mijn email zag ik twee bericht­en m.b.t. de lev­er­ing van het boek.

Allereerst een bericht op don­derdag 9 feb­ru­ari (dus de dag dat Bas een tweede poging tot bezorg­ing zou gaan doen) dat het boek overge­dra­gen was aan postnl:

Ver­vol­gens het tweede bericht op vri­jdag 10 feb­ru­ari (de dag nadat Bas miss­chien een tweede poging had gedaan) dat het pakket helaas niet afgeleverd kon wor­den:

In de mail stond gelukkig een link naar postnl om via het 3S num­mer de zend­ing te kun­nen trac­eren. Omdat ik nu toch wel nieuws­gierig was gewor­den waar mijn pakket­je uithing, klik­te ik op de link:

Tot mijn ver­baz­ing gaf de web­site aan dat de zend­ing op vri­jdag 10 feb­ru­ari was afgeleverd.

De vraag was alleen waar. Bij wie? Zek­er niet bij ons, want wij waren zow­el op don­derdag als op vri­jdag niet thuis geweest. En tussen alle post die op die dagen was bezorgd zat geen boek. Ook geen nieuw brief­je van Bas waar hij het boek dan wel had afgeleverd. Kon het zijn dat het boek net­jes was afgeleverd bij het postkan­toort­je in de kan­toor­boekhan­del in ons winkel­cen­trum? Bood­schap­pen moest ik nog doen. Een kleine moeite om daar even te gaan kijken. Een uurt­je lat­er was ik vele bood­schap­pen rijk­er, maar een illusie armer. Bij het postkan­toor wist men van niets.

Weer thuis had mijn vrouw nog een ingev­ing die ik, om alle opties af te kun­nen strepen, serieus heb genomen. Ik heb de hele voor­tu­in doorge­spit (wat niet mee­valt bij deze bit­tere kou met vorst in de grond) op zoek naar het boek. Want een aan­tal weken gele­den lag er een brief­je (deze keer niet van Bas) in de hal dat de post­bode zo vrien­delijk was geweest om een pakket (met per­soon­lijke dossiers) bij de voordeur achter te lat­en. En inder­daad, dat pakket stond toen buiten tegen de voorgev­el gepar­keerd. Maar deze keer niet mijn boek. Ner­gens te vin­den.

Tot­dat de buur­man voor­bij kwam. Toen hij uit­gelachen was om mijn antwo­ord op zijn vraag wat ik met dit weer in de tuin aan het doen was, gaf hij het ver­lossende woord. Het boek was bij hem afgegeven. Alleen was Bas ver­geten om dat aan ons te lat­en weten.

Eind goed al goed.
Of zal ik toch nog een klein klacht­je richt­ing postnl sturen? Wat vin­den jul­lie?

~ ~ ~

  • Bij het postkan­toor kreeg ik anders wel te horen dat de laat­ste maan­den het aan­tal klacht­en over post­be­zorg­ing zien­dero­gen toe­neemt. Het gebeurt de besten dus heel vaak…

 • Leuk weer, die hals­brek­ende toeren met de punt.
  Leuk om daar juist wel een punt van te mak­en.

  Ik hoop dat Atlas shrugged een beet­je bevalt. Ik ben net begonnen met her­lezen. Het heroïseert erg het vri­je onderne­mer­schap. som­mi­gen vin­den dat te onwerke­lijk. Ik vind het wel leuk om daar hele­maal in mee te gaan. En dan straks als tegen­do­sis Grapes of Wrath her­lezen.

  ik kwam onlangs een mooie kri­tiek op Atlas Shrugged tegen:

  There are two books taht change your world when you read them as a young adult: Lord of the Rings and Atlas Shrugged.
  One is a fan­ta­sy, that brings you to a non exist­ing world with make-believe char­ac­ters. The oth­er, of course, involves Hob­bits.

  • Ik hoop dat ik aan Atlas Shrugged toe kom… Heb nog zoveel liggen. En ’t is best een flinke pil. Dat had ik niet verwacht.
   Grapes of Wrath moet ik dan natu­urlijk ook weer opnieuw lezen.
   Die kri­tiek op Atlas Shrugged is inder­daad erg mooi.

 • postnl.nl inder­daad .. moest toen ze net waren opges­tart ook ffe 2x goed lezen .. Zelf heb ik nooit prob­le­men met lev­erin­gen van postnl.nl, gaat alti­jd goed 🙂 .. dus mijn advies, jazek­ers 🙂

 • Die arme Bas loopt door weer en wind, vriesk­ou en sneeuw­jacht­en om voor een honger­loon­t­je din­gen bij mensen te bezor­gen. Zo te zien doet hij best zijn best.
  En ik denk zomaar dat een klacht bij die arme Bas op zijn bor­d­je terecht komt, in plaats van bij de echte ver­ant­wo­ordelijken.

  Kor­tom: Bloemet­je voor Bas!

  • Ja, dat pakket wat buiten voor de deur stond vind ik iets anders dan die ver­giss­ing met mijn boek. In het laat­ste is hoogst­waarschi­jn­lijk gewoon ver­geten een kaart­je bij mij in de bus te stop­pen (of miss­chien heb ik er over­heen gekeken). Maar een post­stuk gewoon buiten voor de deur zetten, voor iedereen te zien, dat is toch van een geheel andere orde. Maar daar moet mijn vrouw maar een oordeel over vellen. Tenslotte was het haar pakket.

 • Het is sim­pel …pakket­ten die suc­cesvol afgeleverd wor­den bij de mensen/buren/tegen de gev­el wor­den betaald aan de bezorg­er …gaat de zend­ing naar het afhaal kan­toor moet de bezorg­er 3 keer rij­den 2 keer een poging aan de deur dan naar afhaalka­n­toor en niks ver­goed kri­j­gen …Zo werkt dat bij postNL

  Groet­jes,

  Een pakket­be­zorg­er !!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets