Hans

Voor veel mensen is kiezen net zoi­ets als het naderen van een T‑splitsing. Wordt het links? Of rechts?

Met aangepaste snel­heid stevent men af op de con­frontatie met de twee opties. Men wikt, weegt en neemt een besliss­ing. Zek­er wan­neer je in de gelukkige omstandigheid ver­keert dat je enig idee hebt waar de reis naar­toe gaat, is het een een­voudi­ge han­del­ing. Waar­na men verder gaat op weg naar een vol­gend keuze­mo­ment. Omzien gebeurt zelden.

Dat beeld werkt echter niet voor mij.
Behalve links of rechts kun je in mijn belev­ing namelijk ook stop­pen en omk­eren. En als ik nog verder door­denk, dan is een weg in een land­schap, wel of niet geas­fal­teerd, niets anders dan een afspraak. Een con­ven­tie. Een streep op een stuk­je papi­er. Nie­mand die me tegen­houdt om recht­door te gaan (mits er geen sprake is van een diepe grep­pel).
Ik bedoel maar. Ik ben een tob­ber.

Kiezen staat voor mij eerder gelijk aan het besluiteloos ron­dri­j­den op een rotonde. Alle opties staan open. Om mijn besluiteloosheid te cam­ou­fleren voer ik de snel­heid steeds verder op. Niet zelden vlieg ik dan uit de bocht omdat ik de macht over het stu­ur ver­lies. Door duize­ligheid bevan­gen

~ ~ ~

Alweer bij­na drie jaar gele­den begon ik mee te schri­jven aan een ver­vol­gserie op Hyves. Het cen­trale the­ma was een fic­tieve reünie van oud-leer­lin­gen van een mid­del­bare school. Ieder die meedeed kreeg een per­son­age toegewezen en had slechts één opdracht: vanu­it dit per­son­age meeschri­jven aan de niet vooraf vast­gelegde belevenis­sen van deze oud-leer­lin­gen. Mijn per­son­age werd Hans. En zijn achter­grond was een mis­luk­te relatie met een andere leer­linge, welke op het ein­dex­a­m­en­feest volledig uit de hand liep.
Boven­staande over­denk­ing is typ­isch voor Hans. Al vanaf mijn eerste bij­drage waarin ik Hans intro­duceer is duidelijk hoe hij niet in staat is om zelf een besliss­ing te nemen. Hans laat het lot voor hem beslis­sen.

Ik moest hier meteen aan denken toen ik het #wot-woord van van­daag onder ogen kreeg.
Noodged­won­gen door het ver­plicht bij­wo­nen van een work­shop deze avond met mijn amerikaanse collega’s is het niet geheel mijn eigen keuze om een oude tekst te recy­clen als inzend­ing voor de #wot. Bij voor­baat mijn excus­es.

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 16/2/2012

Wat is wot? => Write on Thurs­day

Deze week is het woord KEUZE:
verkiezen van één orgaan of gedragsli­jn uit meerdere mogelijkhe­den, overeenkom­stig de uit­slag van een bepaalde test of gestelde voor­waarde.

 ~ ~ ~ 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets