After party

Water rof­felt op haar lichaam. Harde sla­gen op beurse plekken. Door de tem­per­atu­ur almaar hoger te zetten ver­plaatst ze de pijn. Wolken stoom omhullen haar. Kapse­len haar verder in. Voor nie­mand bereik­baar. In deze wereld kan ze weer zichzelf wor­den. Heel even in elka­ar kruipen. Op de grond zit­ten en een pot­je janken. En vooral nadenken. Over de keuzes die ze gemaakt had.

Hal­lo?”
Vanu­it haar posi­tie op de grond kijkt ze op. Waar kwam die stem van­daan? Wie riep haar?
“Hal­lo? Alles goed daarbin­nen?”
Flar­den herin­ner­in­gen ver­men­gen zich met de stoom­lucht. Zelfs met haar ogen dicht drin­gen de beelden zich telkens opnieuw aan haar op. Het lijkt alweer zo lang gele­den. Van­nacht. Van­nacht lijkt alweer zo lang gele­den.
Ze krabbelt overeind en zet de kraan uit. Zon­der het hete water kri­jgt ze het al snel koud. Waar liggen de hand­doeken?
“Ja hoor. Alles is goed. Ik ben bij­na klaar. Waar liggen de hand­doeken?”

Nadat ze zich met moeite heeft drooggewreven gaat ze op zoek naar haar kleren. Het ver­baast haar niet slechts haar jurk en schoe­nen terug te vin­den. Ze laat de soe­pele stof over haar naak­te, stramme lijf gli­j­den. Dat voelt vreemd. Maar niet vreemder dan. Snel denkt ze de opkomende gedachte weg.
Door een klein stuk­je van de bewasemde spiegel schoon te mak­en kan ze haar gezicht con­trol­eren. Roodom­rande ogen zijn het enige zicht­bare bewi­js van een door­waak­te nacht. Niet de eerste keer. Wel op deze manier. Ze kamt haar haar strak naar achter. Doet het in een staart­je.
Voor­dat ze de bad­kamer uit loopt glim­lacht ze naar haar spiegel­beeld. Het gaat niet hele­maal van harte. Ze zal hard­er moeten wor­den wil ze dit vol­houden.

Ik heb een taxi voor je lat­en komen.”
Wijd­beens ligt hij onderuit­geza­kt op de leren bank. Hij heeft zich nog niet aangek­leed. In zijn rechter­hand houdt hij een sigaret.
“Dank je.”
Ze kijkt de kamer rond. Hem durft ze niet in de ogen te zien. Die con­frontatie kan ze nog niet aan. Op de tafel ligt haar tas­je. Langza­am loopt ze er naar toe. Vanu­it haar ooghoeken ziet ze hoe hij haar observeert. Het ont­gaat haar niet dat hij zijn link­er­hand in zijn kruis heeft liggen.

Je vin­dt het toch niet erg dat ik in je tas­je heb ges­nuffeld?”
Nu draait ze zich om en kijkt hem wel aan.
“Ik was nieuws­gierig wat je leefti­jd is. Je ziet er zo jong uit.”
Opnieuw kijkt ze weer de kamer rond.
“Waar is iedereen?”
“Waar iedereen is? Naar huis. Of naar een ander feest. Waar gaat iedereen naar toe wan­neer een feest is afgelopen?”
Ze geeft geen antwo­ord. Het lijkt of er niets uit haar tas­je is gehaald. Over de leun­ing van een stoel hangt iets wat ze herkent als een stuk van haar onder­goed.
“Ik heb extra geld in je tas­je gedaan. Dat moet meer dan vol­doende zijn.”
Alsof hij haar gedacht­en kan raden.

Zijn mobiel gaat tweemaal over. Dan is het weer stil.
“Dat zal de taxi zijn.”
Hij komt overeind van de bank. Weer is ze geïm­poneerd door zijn grote gestalte. De vele tatoeages. Vlak voor haar bli­jft hij staan. Ze ruikt zijn zweet.
“Je hebt ons ver­steld doen staan, meis­je. Nie­mand had gedacht dat je. Dat je.”
Het is zijn beurt om zich om te draaien. Drukt zijn sigaret uit in de asbak op de tafel. Dan loopt hij naar de bad­kamer.
“Ik hoop dat je geen spi­jt hebt.”
Ze wil van alles zeggen. Dat ze spi­jt heeft. Dat ze dit nooit had willen doen. Zek­er niet de eerste keer. Waarom ze niet gewoon met hem alleen. Vol­gens afspraak. Maar ze zegt niets. Hoe weet ze of het waar is? Heeft ze wel spi­jt?
Het maakt alle­maal niet meer uit. Het is voor­bij. De taxi wacht.

Buiten staat de taxi­chauf­feur een sigaret te roken. Wan­neer hij haar ziet aankomen opent hij het achter­porti­er zodat ze plaats kan nemen.
“Voor de rit is al betaald.”
“Sto­ry of my life,” geeft ze als antwo­ord voor­dat ze instapt.
Onge­ge­neerd werpt hij een blik op haar achter­ste.

In de taxi telt ze het geld. Inder­daad meer dan vol­doende. Zwi­j­gend stopt ze het weer terug in haar tas­je. Naast het paspoort van haar oud­ere zus.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets