Twijfel

Ik twi­jfel.

Een doorsnee werkdag voor mij ziet er als vol­gt uit:
06.00 uur — opstaan
07.00 uur — vertrek richt­ing kan­toor in Ede
07.45 uur — start werkdag
18.15 uur — einde werkdag
19.00 uur — weer thuis

Dit betekent dat ik zo rond 21.00 uur een begin kan mak­en met mijn doorde­weekse vri­jeti­jd­s­ac­tiviteit­en. Douchen, koken en eten zijn dan afge­han­deld.

Wat te doen? Twi­jfel.
Behalve over één ding: er gaat in ieder geval een blog gepro­duceerd wor­den!
Dat is me vanaf 23 decem­ber 2011 zon­der al te veel moeite iedere dag gelukt. De inspi­ratie komt op de meest vreemde momenten en n.a.v. de meest dood­nor­male zak­en. Om in de meeste gevallen zijn bek­li­jf te kri­j­gen na 23.00 uur in de gewen­ste vorm.

Van­daag zag mijn werkdag er ongeveer het­zelfde uit. Met het ver­schil dat ik op en neer naar hotel Dorinth bij Schiphol ben geweest voor een ver­gader­ing met enkele collega’s uit  Europa. Dat betek­ende dat ik iets eerder moest vertrekken en nog wat lat­er thuis was.
Resul­taat: pas om 22.00 uur kon ik aan mijn vri­jeti­jd­s­ac­tiviteit­en begin­nen. Slechts twee uur om vanalles en nog wat te doen. En, oh ja, ook nog een blog­je.

Ik twi­jfel.

In mijn hoofd is het momenteel een druk­te van jew­el­ste. De infor­matie die ik van­daag te ver­stouwen heb gekre­gen moet ver­w­erkt wor­den. Mor­gen wordt van mij verwacht dat ik het in hap­klare brokken weet te pre­sen­teren en voor som­mige geï­den­ti­feerde prob­leemge­bieden meew­erk aan mogelijke oplossin­gen.

Men zou kun­nen zeggen, ‘schri­jf er een blog over’. Maar ik heb mij voorgenomen zo weinig mogelijk over mijn werk te bloggen, zek­er niet over de inhoudelijke kant. Het is hoogst­waarschi­jn­lijk te saai, kan slechts gedeel­telijk van­wege ‘com­pa­ny con­fi­den­tial’ aspecten en uitein­delijk vind ik het niet thuishoren op dit blog. Hier hoort fic­tie, infor­matie over film, muziek en lit­er­atu­ur, en natu­urlijk af en toe een per­soon­lijke ont­boezem­ing. Dat is petepel.nl zo als ik het voor ogen heb.

Ik kan natu­urlijk de tips ter harte nemen die ik de afgelopen weken van andere #iederedag­blog­gers heb gelezen wan­neer je even in tijd­nood of zon­der inspi­ratie zit, zoals:

Plaats een blog over wat je van­daag gedaan hebt:
Valt af wegens boven­ver­melde reden.

Plaats een foto die je van­daag gemaakt hebt, en ver­tel er eventueel wat bij.
Een flog:

Ik had natu­urlijk een foto onder­weg naar Schiphol en terug kun­nen mak­en, maar in de auto heb ik op de heen­weg een con­fer­ence call gehad, en op de terug­weg mijn mobiel in mijn tas lat­en zit­ten. Dan maar een foto van één van mijn blog­plekken thuis. Hier schri­jf ik het beste fic­tie. Wan­neer ik infor­matief blog, dan zit ik nor­maal gespro­ken op mijn studeerkamer. Met alles bij de hand. Op bei­de plekken lukt het me een per­soon­lijk blog te tikken. Van­daag dus op deze plek.

Plaats een blog over iets wat je op de tv hebt gezien:
Dan moet dat wel over iets gaan wat recent op tv is geweest, en helaas heb ik al een hele tijd geen tv meer gekeken. Als ik kijk, kijk ik naar het jour­naal.

Plaats een blog over iets wat nu in het nieuws is:
Zit iemand te wacht­en op mijn mening over prins Friso…

Plaats een link naar een ander blog en ver­tel er kort iets bij:
Gis­ter stuitte ik op een blog met de (voor mij) aansprek­ende titel ‘The won­der­ful and ter­ri­ble habit of buy­ing too many books’. Ik denk dat ik me in eerste instantie aange­spro­ken voelde omdat ook ik (diezelfde zater­dag ervoor nog) de onbed­wing­bare behoefte voel om almaar boeken te bli­jven aan­schaf­fen, ondanks dat er nog stapels ongelezen boek liggen te wacht­en ein­delijk eens gelezen te wor­den. Gelukkig werd in het blog al snel duidelijk dat dit niet iets is waar­voor ik me hoef te schamen (iets wat ik gelukkig al niet deed):

A library of most­ly unread books is far more inspir­ing than a library of books already read. There’s noth­ing more excit­ing than fin­ish­ing a book, and walk­ing over to your shelves to fig­ure out what you’re going to read next.

Plaats een reeds eerder geschreven blog:
Tot nu toe is het me nog niet gelukt in ‘het vooruit’ te schri­jven. Eerst moet ik bijvoor­beeld nog ongelezen boeken lezen.

Maar stel dat het me zou lukken één van boven­staande tips om te vor­men in een blog. Wat dan? Dan zou ik voldaan hebben aan waar #iederedag­bloggen voor staat: een blog pro­duc­eren.

Maar ik twi­jfel.
En dan voor­namelijk over de blogs die ik de afgelopen weken heb gepro­duceerd. Zijn het wel de blogs die thuishoren op dit blog? Voor mezelf heb ik bewezen dat ik het redelijk makke­lijk voor elka­ar kri­jg om dagelijks te bloggen. Ik schri­jf voor mijn gevoel vlot­ter. Zit niet meer zolang te pie­len en te klooien voor­dat ik ein­delijk tevre­den ben over een zin of een alin­ea. Plaats een blog eerder dan ik het voorheen zou hebben gedaan (als ik het al geplaatst zou hebben).
Maar ben ik tevre­den over de blogs? En over de kwaliteit? Daar twi­jfel ik over.

Ik zie dat mijn blogs kor­ter zijn gewor­den. Maar krachtiger? Meer ‘to the point’?
Ik schri­jf nog steeds fic­tie. Maar zit het goed in elka­ar? Is het ‘lit­erair’ genoeg?
Ik schri­jf steeds min­der infor­matief. Omdat teveel tijd gaat naar bloggen? In plaats van lezen en stud­eren?
Ik lees steeds min­der bij mijn mede­blog­gers. Ter­wi­jl ik dat juist zo belan­grijk vind.
Ik twi­jfel dus.

Tij­dens het eten vanavond, bladerde ik door de krant. In mijn geval is dat NRC Han­dels­blad. In de rubriek Zap (welke ik lees om op de hoogte te bli­jven van aller­lei op tv wat ik niet heb gemist) staat een uit­spraak van Aad van den Heuv­el:

Weet u wat het is? Ik vind twi­jfel een mensen­recht.

Dat vind ik mooi. Dat de twi­jfel bij mij over de gepro­duceerde blogs een mensen­recht­enkwest­ie is gewor­den. Dat maakt de afweg­ing om er wel of niet mee door te gaan, een zeer belang­wekkende. Ik kan me er niet al te lichtzin­nig van af mak­en.

~ ~ ~

 • Ik twi­jfel wat ik hier­van moet vin­den. Of ik er wel wat van moet vin­den. want het is jouw twi­jfel. En om me met de twi­jfels van iemand anders te bemoeien lijkt me iets twi­jfelachtigs.
  Dus reageer ik maar eens niet. Ik maak gebruik van met recht om niets te zeggen.

  • Die 10 uur per dag zijn eerder norm dan uit­zon­der­ing. Maar dat is niet iets van de laat­ste jaren. Af en toe doe ik een stap­je terug en werk ik lekker 8 uur per dag 😉

 • Door het lezen van alle blogs ben ik uit­er­aard ook de ‘iedere dag stre­vers’ gaan/blijven lezen en heb ik er zelf ook over nagedacht. De doel­stelling om het iedere dag te doen vind ik een lastige. Als ik naar mezelf kijk; ik weet echt niet dagelijks iets leuks om over te schri­jven. De tips hier­boven zijn reuze hand­ig, maar als je enorm moet spit­ten om iets te vin­den en er dan een nogal ‘leeg’ ver­haalt­je aan zou best­e­den… Ik vind het ook wel wat hebben om een week met een blog bezig te zijn. Het idee, hoe ga ik het opbouwen, zoeken naar de juiste zin­nen etc. Maar ook haak ik dus enigszins af met blogs lezen. Er is zoveel te lezen. Zo ben ik dus ook geregeld veel leesti­jd kwi­jt, waar­bij ik nader­hand denk, een paar hoofd­stukken uit een boek was wel leuk­er geweest.
  Zon­der ges­li­jm, dat heb ik bij jou blogs niet! Maar ik snap de twi­jfel dus wel.

 • A library of most­ly unread books is far more inspir­ing than a library of books already read. There’s noth­ing more excit­ing than fin­ish­ing a book, and walk­ing over to your shelves to fig­ure out what you’re going to read next.’

  .. so true..

 • Ik heb geen twi­jfel over iedere dag bloggen. En ook niet over de kwaliteit van jouw blog. Maar twi­jfel is per­soon­lijk zoals al opge­merkt werd. Ik zie wel dat jij en ik alle­bei op 23 dec begonnen zijn, en alle­bei na 2 maan­den een Punt bereiken. Opval­lend. Wat mij ook opvalt is dat ik geen tijd meer kan vinden/maken om blogs te lezen. Dus dat doe ik nu op mijn semi-vri­je vri­jdag dan maar. Verder blog ik vrolijk door. Het is wel lastig, zo savonds laat, maar ik vind het ook gewoon nog heel leuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets