20120221 — dinsdag

Con­text — 2

“Zo! Wat zie jij d’r lek­ker geil uit. Komen je vrien­din­nen dade­lijk ook nog meedoen?”
“Wat! Doe nor­maal man. Ik ben je vrouw, niet je hoer!”

[Wacht. Stuk­je terug­spoe­len en dan opnieuw.]

“Zo, schat­je. Wat zie jij er nog steeds goed uit.”
“Vind je?”

“Ja, echt.”
“Ach, lie­verd. Leuk zo’n com­pli­ment­je hoor. Maar ik maak me geen illusies.”
“Hoe bedoel je?”
“Nou gewoon. Op mijn leef­tijd maak ik met mijn naak­te lijf geen indruk meer.”
“Ik zie anders geen verschil.”
“Geen ver­schil? Hoe bedoel je?”
“Nou gewoon. Stel…”
“Ja? Stel?”
“Euh, ik bedoel, stel je eens voor. Puur hypo­the­tisch dus. Dat ik. Als voor­beeld. Niet dat ik dat ooit zou doen, maar gewoon. Als voorbeeld.”
“Ja?”
“Dat ik dus in plaats van jou hier voor me, een pros­ti­tu­ee voor me had staan.”
“Een pros­ti­tu­ee!?”
“Een hoer.”
“Ja, hoor eens. Je hoeft mij heus niet uit te leg­gen wat een pros­ti­tu­ee is!”
“Nee, sor­ry. Maar ik bedoel. In die luxu­eu­ze hotels. En op die con­gres­sen. En bij die zakendiners.”
“Ja?”
“Nou, daar zie je ze vaak. Ten­min­ste dat heb ik van horen zeg­gen. Dat daar vaak van die duur­be­taal­de dames van ple­zier rondhangen.”
“Ja?”
“En die kun je dus mee­ne­men naar je kamer. Zeg­gen ze.”
“Ja?”
“Wel. Dat zijn alle­maal afge­train­de jon­ge mei­den met een strak lichaam.”
“Ja?”
“Nou, ik weet zeker dat wan­neer zo’n meid naakt voor me zou staan, ik niet het ver­schil zou zien met jou.”
“Eer­lijk? Meen je dat?”
“Echt. Dat meen ik.”
“Aaaah, wat lief. Wat ben je toch een lieverd.”
“Och…”
“Kom eens lek­ker bij me, dan zal ik je eens verwennen.”
“Hoe­veel kost dat?”
“Huh!”
“Gein­tje!”

[…]

“Schat…”
“Ja?”
“Deed ik het een beet­je goed?”
“Ik merk­te geen verschil.”

~ ~ ~

Van­daag las ik dat Domi­ni­que Strauss-Kahn (DSK) is aan­ge­hou­den in ver­band met een seks­schan­daal. Hij zou betrok­ken zijn geweest bij het orga­ni­se­ren van orgie­ën met pros­ti­tu­ees in hotels. Vol­gens eigen zeg­gen wist hij niet dat de vrou­wen pros­ti­tu­ees waren. Zie een arti­kel op Nu.nl waar­in de vol­gen­de ver­de­di­ging wordt gebruikt:

Strauss-Kahn ont­kent dat hij wist dat de reeks vrou­wen met wie hij seks heeft gehad, daad­wer­ke­lijk pros­ti­tu­ees waren.
“Ik daag u uit om een naak­te pros­ti­tu­ee te onder­schei­den van iede­re ande­re naak­te vrouw”, zegt zijn advo­caat Hen­ri Lec­lerc tegen de Fran­se televisie.

Zie hier een eer­der Con­text blogje met DSK in de hoofdrol.