Beperking

uit­bundig lev­en
rig­oreus tot kern beperkt
ik heb er niets mee

~ ~ ~

Haiku (俳句; meer­voud: haiku of haiku’s) is een vorm van Japanse dichtkun­st, geschreven in drie regels van pre­cies de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 let­ter­grepen.
De haiku drukt, in de klassieke vorm, een ogen­blik­er­var­ing uit, soms gelinkt aan en geïn­spireerd door zen. De haiku is een vinger­hoed vol emotie, waarin weinig ruimte is voor ontledin­gen en benaderende omschri­jvin­gen.

Bon­sai (盆栽) is een Japans woord dat let­ter­lijk ‘boom in pot’ betekent. Het woord heeft betrekking op een door manip­u­latie klein gehouden plant die echter de illusie wekt een groot en oud exem­plaar te zijn. Dit wordt in de prak­tijk bereikt door tak­s­noei, wor­tel­s­noei, kweken in kleine pot­ten en door sten­gels en stam­men met behulp van alu­mini­um- of uit­ge­gloeid kop­er­draad in de gewen­ste vorm te lat­en groeien. Zo kan een boom, die onder natu­urlijke omstandighe­den uit­groeit tot een enige meters of tien­tallen meters hoog exem­plaar, een sier­lijke plant wor­den op kamer­plant­for­maat.

~ ~ ~

Geef een reactie