Feiten op een rij

Feit: Op 23 decem­ber 2011 ben ik begonnen met #iederedag­bloggen
“De feit­en spreken voor zich.”

Feit­en. Ik heb er niet veel mee. Ze zeggen niets. Ze vertellen geen ver­haal. Ten­min­ste niet hun eigen ver­haal. Want ze hebben niets te vertellen.
Het is de feit­ens­e­lecteerder die ze rangschikt en gebruikt in zijn ver­haal. Het is de feit­en­verza­me­laar die ze laat spreken. Met zijn stem.

Feit: Sinds 23 decem­ber 2011 heb ik 61 blogs geschreven.
“Alle feit­en op een rij.”

Het is deze zelfde feit­en­buik­sprek­er die bepaalt of er vol­doende feit­en aan­wezig zijn om het ver­haal te onder­s­te­unen. En miss­chien een aan­tal feit­en weglaat. Omdat ze uit de toon vallen. Feit­en mogen dus ook niet ver­ward wor­den met waarheid. Een andere ver­halen­verteller kan met dezelfde feit­en een geheel ander ‘waarheid’ com­poneren.

Feit: Sinds 23 decem­bers 2011 is mijn gemid­delde bezoek­er­saan­tal geste­gen.
“De feit­en staan vast.”

Miss­chien is dat wel een betere uit­leg. Feit­en zijn pian­otoet­sen. Ze zijn con­creet aan­wezig. Ze mak­en gelu­id. Maar ze hebben een pianist nodig om ze muziek te lat­en pro­duc­eren. Ver­schil­lende muziek­stukken met dezelfde toet­sen. Waar­bij dezelfde toets door stem­ming ook nog eens anders kan klinken. Een ander gelu­id laat horen. Waar­door het een andere toon geeft aan een melodie.

Feit: Mijn #iederedag­blogs wor­den gemid­deld gezien steeds kor­ter.
“Feit­elijk gezien.”

Feit­elijk gezien zijn wij niet in staat om een feit weer te geven. We hebben taal nodig om een feit bij benader­ing over te bren­gen aan een ander. Daar­bij doen we ons uiter­ste best om de feit­elijke gebeurte­nis zo con­creet mogelijk te ver­wo­or­den. Maar er bli­jft alti­jd ruimte voor inter­pre­tatie.

Feit: Tussen de regels door probeer ik iets te vertellen. Check de feit­en maar.
“Op basis van nieuwe feit­en herope­nen wij het onder­zoek.”

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 23/2/2012

Wat is wot? => Write on Thurs­day

Deze week is het woord FEIT:
een gebeurte­nis of omstandigheid die werke­lijk gebeurd is.

 ~ ~ ~ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets