Binnenkort: Mijn Popmeditatie

Deze avond heb ik de sum­miere tijd die ik beschik­baar had om aan een blog te werken gebruikt om een lijst van 10 muzieknum­mers samen te stellen voor Steven Gort (@stevengort). Elke zondag pub­liceert hij een popmed­i­tatie op zijn blogsite Wat nou, soci­aal? en voor aanstaande zondag valt mij de eer te beurt een lijst aan te lev­eren.

Ik heb de kans aange­grepen om een zeer per­soon­lijke lijst van num­mers samen te stellen. Num­mers die je miss­chien niet direct met mij zult associeren, en ook niet alti­jd even mooie num­mers. Maar het zijn mij heel dier­bare lied­jes. Elk voor zich zijn ze in staat mij terug te halen naar peri­odes in mijn lev­en waar ik een bepaalde herin­ner­ing aan heb. De muziek vormt een soort behang, of is de film­muziek bij de bewuste scene.

Wan­neer ik zo’n num­mer hoor, dan merk ik niet alti­jd meteen dat ik gaan­deweg het luis­teren weg­dri­jf mijn verleden in en alles om me heen vergeet. Pas na een tijd schrik ik weer op. Het num­mer is dan al vaak voor­bij. Alleen wan­neer ik heel gecon­cen­treerd bli­jf luis­teren lukt het me af en toe om een num­mer tot het einde toe af te luis­teren. Maar eigen­lijk doe ik dat nooit. Daar­voor zijn me die herin­ner­in­gen te dier­baar (hoe pijn­lijk ze soms ook zijn).

Benieuwd welke keuze ik gemaakt heb voor de popmed­i­tatie? Volg Steven dan vanaf zondagocht­end om 8.00 uur op twit­ter wan­neer hij de num­mers op de lijst één voor één ken­baar maakt. Daar­na zet hij ze op zijn blog.
Lat­er die dag zal ik op mijn eigen blog nog wat verdere toelicht­ing bij de num­mers geven.

6 Comments

Mooie lijst Peter. Ik ga er nu een blog van mak­en met de tweets voor de ‘uitzend­ing’. Dank voor je intieme bij­drage. Waarde­vol.
Heb goede en dier­bare herin­ner­in­gen. Ook en vooral zondag ocht­end. Ik zal op mijn manier de num­mers ervaren. Zo ook voor anderen. Fijn dat je dit deelt.

Geef een reactie