Bijna op

Niet altijd is aan de bui­ten­kant zicht­baar hoe het met de bin­nen­kant gesteld is.
Tot­dat iemand er dui­ding aan geeft.

~ ~ ~

Pas gele­den is de #PHOT (Pho­to on Tues­day) begon­nen. Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reactiebox!

Natuur­lijk uit de cre­a­tie­ve koker van Karin Rama­ker.

~ ~ ~