Bijna op

Niet alti­jd is aan de buitenkant zicht­baar hoe het met de bin­nenkant gesteld is.
Tot­dat iemand er duid­ing aan geeft.

~ ~ ~

Pas gele­den is de #PHOT (Pho­to on Tues­day) begonnen. Het heeft een beet­je het­zelfde principe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vri­je foto-opdracht, met jouw zelfge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schi­jnt een #PHOT opdracht. Het is een blo­g­ex­per­i­ment waar­bij miss­chien op lat­er ter­mi­jn iets aan kan veran­deren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tiebox!

Natu­urlijk uit de cre­atieve kok­er van Karin Ramak­er.

~ ~ ~

5 Comments

Die is heel gaaf gevon­den… en zo is het met een hoop din­gen gesteld, als je de buitenkant ziet, wil dat inder­daad nog niet zeggen dat je de bin­nenkant ook kent… Leuk hoor… 😀

Het kaart­je was neergezet door onze werk­ster. Zij komt alti­jd op de don­derdag en heeft nogal bij­zon­dere trek­jes wat betre­ft din­gen opruimen en bericht­jes achter lat­en. Dit ont­dek­ten we pas van het week­end. Nadat we de bood­schap­pen had­den gedaan…

Geef een reactie