Het goede voorbeeld

Een dief van zijn eigen porte­mon­nee. Zo zal menig huis­arts zich voe­len wan­neer hij opnieuw een patiënt adviseert te stop­pen met roken. Want het zal hem onder­tussen beroepshalve wel duidelijk zijn dat het de gezond­scheid ern­stig schaadt. Maar tegelijk­er­ti­jd, indi­en de patiënt zo ver­standig is om de wijze raad ter harte te nemen, ont­neemt hij zichzelf op deze manier een gezond appelt­je voor de dorst. Ten­min­ste wan­neer hij is aanges­loten bij de Sticht­ing Pen­sioen­fonds voor Huis­art­sen. Deze heeft namelijk het onfat­soen om te beleggen in tabaks­fab­rikan­ten en via de verkoop van aan­de­len Lucky Strike onlangs nog € 140.000,- te innen.

Er was een peri­ode dat ik veel gezag voor autoriteit­en had, en de huis­arts viel zeer zek­er in die cat­e­gorie. Ik draag nog alti­jd het beeld met me van die statige man achter zijn imposante bureau gezeten, waar je slechts naar toe ging wan­neer het echt niet anders kon. Want je kon zo’n belan­grijk man niet voort­durend met elk wis­se­was­je lastig vallen. Doch dat was lang gele­den. Stam­mend uit de tijd dat het de nor­maal­ste zaak van de wereld was dat niet alleen een huis­arts geregeld een flinke teug nico­tine innam, maar zelfs kleine kinderen een sigaret­je opstak­en. Echt waar, zie bijgevoegde clip (vanaf 1:10) welke ik bij toe­val van­daag onder ogen kreeg.

Tegen­wo­ordig weet ik beter. Autoriteit is geen syn­on­iem voor het geven van het goede voor­beeld. Toen al niet, en nu nog steeds niet.

~ ~ ~

De clip “Oh Susan­nah” is de eerste clip die uit­gekomen is van het nieuwe album ‘Amer­i­cana’ door Neil Young & Crazy Horse. Het album komt offi­cieel op 5 juni uit.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets