Een gewone 15 mei #phot

Van­daag is dins­dag, dus is het #phot!
Van­daag is 15 mei, dus is het Pic­tu­re Today!
Van­daag val­len #phot en Pic­tu­re Today op dezelf­de dag => Just an ordi­na­ry day…?

Bring your camera!

In mijn geval naar de repa­ra­tie­shop, wel­te­ver­staan. Want mijn ’ oude’ Pen­tax K10 her­ken­de de bat­te­rij­en niet meer die hem gevoerd wer­den. Dus viel er geen foto mee te maken.

De iPho­ne is ech­ter een goed alter­na­tief en als­nog een foto voor Pic­tu­re Today! gescho­ten van­uit mijn werkkamer.

Cate­go­rie > Home > My view

En voor #phot een sta­pel­tje nieu­we cd’s die ik van­mid­dag heb aangeschaft.

Omdat ik toch in de stad moest zijn om mijn came­ra weg te bren­gen.
En dan is muziek een mooie troost. Zeker nu ik de rest van de week semi-vrij ben.

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.