Verboden afslag

som­mi­ge zij­weg­ge­tjes
nodi­gen uit
even­tjes de door­gaan­de weg
te ver­la­ten

som­mi­ge niet

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.


Reacties

  1. twitter_anneeke

    Wat n prach­tig bizar plaatje.

  2. linda kwakernaat

    ja hele­maal gelijk, deze nodigt niet uit nee!
    gave foto