Overgave

Passie:
Het lij­densver­haal van Chris­tus of de martel­dood van een heilige.

Ik gaf me aan deze kasti­jd­ing over met een bij­na mystieke vreugde, met het geloof van een heilige. Omdat mijn overver­hitte geest door de opeen­vol­ging van angst, pijn en plezi­er in de war was ger­aakt, kon ik geen onder­scheid meer mak­en tussen het een of het ander. Beelden van offer­gaven flit­sten aan mijn ogen voor­bij: ik wilde het offer­lam op het altaar zijn. Ik betrapte me erop dat ik ‘dank u’ fluis­ter­de bij elke nieuwe slag en het deed er niet toe of mijn vlees scheurde, of mijn bloed vloei­de, of mijn benen het plot­sel­ing begaven zodat het gewicht van mijn gemartelde lichaam ruw aan mijn schoud­ers en mijn broze polsen kwam te hangen.
[p.34, De leiband, door Vanes­sa Duriès]

Naar aan­lei­d­ing van één van de vele opzetjes voor korte ver­halen die door mijn hoofd spe­len, heb ik wat lit­er­atu­ur verza­meld ron­dom het onder­w­erp van sado­masochisme. Het hier­boven aange­haalde citaat had ik al eerder aangestreept, en ik moest er meteen weer aan denken toen ik de #wot van van­daag onder ogen kreeg.

~ ~ ~

De leiband
Vanes­sa Duriès

Mijn bij­drage voor #wot dd 31/5/2012
Wat is wot? => Write on Thurs­day

Deze week is het woord PASSIE:
[onbek­end woord­type, zelf­s­tandig naam­wo­ord]
groot ver­lan­gen naar iets, of grote liefde voor iets

~ ~ ~ 

 

 

11 Comments

Ik ook niet echt, maar heb tij­dens mijn studie geschiede­nis een werk­stuk over markies de Sade mogen mak­en en sinds­di­en lees ik er met inter­esse regel­matig over. Bran­dende passie is mooi. Ik had zelf al aan vurige passie gedacht om te gebruiken.

Het ging mij eerder om de asso­ci­atie met passie en het lij­den van een heilige. En dan dus de raakvlakken die miss­chien in eerste instantie niet zo voor de hand liggen.

Geef een reactie