Overgave

Pas­sie:
Het lij­dens­ver­haal van Chris­tus of de mar­tel­dood van een hei­li­ge.

Ik gaf me aan deze kas­tij­ding over met een bij­na mys­tie­ke vreug­de, met het geloof van een hei­li­ge. Omdat mijn over­ver­hit­te geest door de opeen­vol­ging van angst, pijn en ple­zier in de war was geraakt, kon ik geen onder­scheid meer maken tus­sen het een of het ander. Beel­den van offer­ga­ven flit­sten aan mijn ogen voor­bij: ik wil­de het offer­lam op het altaar zijn. Ik betrap­te me erop dat ik ‘dank u’ fluis­ter­de bij elke nieu­we slag en het deed er niet toe of mijn vlees scheur­de, of mijn bloed vloei­de, of mijn benen het plot­se­ling bega­ven zodat het gewicht van mijn gemar­tel­de lichaam ruw aan mijn schou­ders en mijn bro­ze pol­sen kwam te han­gen.
[p.34, De lei­band, door Vanes­sa Duri­ès]

Naar aan­lei­ding van één van de vele opzet­jes voor kor­te ver­ha­len die door mijn hoofd spe­len, heb ik wat lite­ra­tuur ver­za­meld rond­om het onder­werp van sado­ma­so­chis­me. Het hier­bo­ven aan­ge­haal­de citaat had ik al eer­der aan­ge­streept, en ik moest er met­een weer aan den­ken toen ik de #wot van van­daag onder ogen kreeg.

~ ~ ~

De lei­band
Vanes­sa Duri­ès

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 31/5/2012
Wat is wot? => Wri­te on Thurs­day

Deze week is het woord PASSIE:
[onbe­kend woord­ty­pe, zelf­stan­dig naam­woord]
groot ver­lan­gen naar iets, of gro­te lief­de voor iets

~ ~ ~ 

 

11 Replies to “Overgave”

 1. Ik heb nog wat ‘lite­ra­tuur’ over dat onder­werp lig­gen… grmpf

  Beantwoorden

 2. Ik heb niets met SM. Maar ik weet uit ande­re erva­rin­gen dat pijn wél fijn kan zijn. Iets met endor­fi­nen enzo… Bran­den­de pas­sie noem ik dat…

  Beantwoorden

  1. Ik ook niet echt, maar heb tij­dens mijn stu­die geschie­de­nis een werk­stuk over mar­kies de Sade mogen maken en sinds­dien lees ik er met inte­res­se regel­ma­tig over. Bran­den­de pas­sie is mooi. Ik had zelf al aan vuri­ge pas­sie gedacht om te gebrui­ken.

   Beantwoorden

 3. Ieder dier­tje zijn ple­zier­tje hé zul­len we maar zeg­gen 🙂

  Beantwoorden

  1. Het ging mij eer­der om de asso­ci­a­tie met pas­sie en het lij­den van een hei­li­ge. En dan dus de raak­vlak­ken die mis­schien in eer­ste instan­tie niet zo voor de hand lig­gen.

   Beantwoorden

 4. .. ik heb er mijn buik van vol.

  Beantwoorden

 5. .. flut­ter.. Reac­ties kan ik niet meer weg­ha­len..

  Beantwoorden

  1. Dat kan ik dan weer wel.
   Wil je in de her­kan­sing?

   Beantwoorden

   1. .. nee.. dan word ik per­soon­lijk. Er wordt al genoeg over geschre­ven.

    Beantwoorden

    1. Ik kan het niet hele­maal vol­gen, maar er ont­gaat mij wel vaker iets 😉

     Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *