20120604

Con­for­meer: 

Ik had ze op een rij­tje, de regel­tjes.
En de tips.
Net­jes gerangschikt.

Maxi­maal 350 woor­den.
Liefst min­der.
Pak­ken­de titel.
Geen lan­ge zin­nen.
Gebruik tref­woor­den.
Mini­maal één link.
Ver­mijd moei­lij­ke woor­den.
Denk aan struc­tuur (inlei­di…

struc­tuur?
je weet wel
als in opbouw:
begin
mid­den
einde

te moei­lijk?

moei­lijk?
je weet wel
als in inge­wik­keld
niet?

Ver­mijd woorden

Maar blijf wel dicht bij jezelf.
Als­ook authentiek.

ga toch weg!

dan heb ik ze maar niet op een rijtje

quo­te:
“The­re are no rules.
That is how art is born, how break­throughs hap­pen.
Go against the rules or igno­re the rules.
That is what inven­ti­on is about.”
Helen Fran­kent­ha­ler 

n.a.v. #blog­praat dd 4 juni 2012
hoe schrijf je een blogar­ti­kel? Waar moet je op let­ten? Of is er geen gou­den formule?? 


15 reacties op “20120604”

  1. Ach, er mogen wel regels zijn. Maar laat ze niet het keurs­lijf zijn waar­uit geen ont­snap­ping meer moge­lijk is. Als je regels kunt maken, kun je ze ook breken.

 1. Elke vorm van regel­ge­ving kan wel­haast dode­lijk zijn voor de ori­gi­na­li­teit, de spon­ta­ni­teit en de cre­a­ti­vi­teit van een mens al neemt dat niet weg dat regels in som­mi­ge geval­len ook een zeker hou­vast kun­nen bie­den… ’t is maar hoe je het bekijkt en hoe rigi­de je die regels begint toe te passen @->–

  1. Zon­der regels is het pure anar­chie en dat is voor een samen­le­ving niet echt han­dig (althans niet de samen­le­ving die ik voor ogen heb). Maar op ande­re vlak­ken is het wel eens nodig om de regels de regels te laten.

 2. Vol­gens mij is het ooit zo gegaan:

  - Er zijn een paar suc­ces­vol­le bloggers
  — Iemand ana­ly­seert waar­om deze suc­ces­vol zijn
  — Er vol­gen een aan­tal gou­den tips
  — Ande­ren schrij­ven in het keurs­lijf van de tips
  — suc­ces blijft uit
  — Men gaat zijn eigen gang
  — cre­a­ti­vi­teit wordt beloond
  — er is succes

  Zoiets,

  Er is voor mij één cri­te­ria, ik vond het pret­tig om te lezen, of niet 

  Er is ech­ter één gou­den regel :
  Blijf schrijven

 3. Ik ben best een aan­han­ger van regels (what would we do wit­hout them), maar in kunst (wel­ke vorm dan ook): nee! Mooi. 

  It’s all about.…. balansssssss 😉

 4. Het gek­ke is dat ik wel dacht dat er regels waren. Althans, dat er de gou­den tips waren. Zoals Raoul zegt. Waar­door je blog ‘beter’ kon wor­den. Tot ik iede­re dag ging blog­gen. Toen had ik geen tijd meer voor regels, en geen zin, en zie…nu is het pas leuk! 🙂

  1. Natuur­lijk ben ik niet geheel tegen regels, maar wel tegen het klak­ke­loos toe­pas­sen of copi­ë­ren zon­der er een per­soon­lij­ke noot aan toe te voe­gen. Dan zijn het gewoon (min­de­re) klo­nen en hoeft het voor mij niet. Gewoon los gaan en je eigen stijl ontwikkelen.

Reacties zijn uitgeschakeld.