20120605

Schul­dig: 

Hij zat er maar mee.
Had hij gefaald? Trof hem alle blaam?
Maar nu kan ik ‘m gerust­stel­len. Het hoort er bij.
Niet lan­ger getreurd. Tijd om weer voor­uit te kij­ken.
En de boel goed te managen.

Foto van een arti­kel uit het NRC (hoe­zo omslach­tig) van 4 mei 2012, wel­ke ik van­daag pas tij­dens de lunch onder ogen kreeg.
Het vol­le­di­ge arti­kel kan hier aan­ge­schaft worden. 

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.


3 reacties op “20120605”

    1. Aan de ene kant wel, maar aan de ande­re kant zit er ook die kans in dat je door teveel schuld­ge­voel niet meer tot han­de­len komt. Maar, inder­daad, ik vind het een inte­res­san­te nieu­we toevoeging.

Reacties zijn uitgeschakeld.