Electric avenue

We gonna rock down to Elec­tric Avenue
And then we’ll take it high­er
Oh we gonna rock down to Elec­tric Avenue
And then we’ll take it high­er

~ ~ ~

Foto van een oplaad­punt voor een elec­trische fiets (of scoot­er), welke ik van­daag pas voor de eerste keer onder ogen kreeg.

Een foto­blog in het kad­er van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Het heeft een beet­je het­zelfde principe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vri­je foto-opdracht, met jouw zelfge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schi­jnt een #PHOT opdracht. Het is een blo­g­ex­per­i­ment waar­bij miss­chien op lat­er ter­mi­jn iets aan kan veran­deren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tiebox bij
 Karin Ramak­er uit wiens cre­atieve kok­er deze opdracht komt.

~ ~ ~

3 Comments

Geef een reactie