20120617

Won­der: 

Een won­der.
Dat is wat we nodig hebben.
En wel nu.
Op afroep.
Niet voor al het leed in de wereld te verzachten.
Niet om de cri­sis die velen treft te doen verdwijnen.
Niet als laat­ste red­mid­del om de opwar­ming van de aar­de te voorkomen.
Nee.
Niet van dat al.
We heb­ben een won­der nodig.
Om te overleven.
In de eer­ste ronde.
Van het EK.
Voetbal.
Daarna.
Zien we wel verder.
De bal rolt nog even­tjes door.
Ter­wijl de wereld is stilgevallen.


6 thoughts on “20120617

    • Het is die tota­le gek­kig­heid er omheen die zo ver­schrik­ke­lijk uit de hand is gelopen.

  1. Het is ’the day after’, kun­nen wij ons nu weer bezig hou­den met de din­gen die zon­der won­der op te los­sen zijn, zoals ver­woord in je gedicht!

Comments are closed.