Vluchtgedrag

ze zei je moet je ster­ke pun­ten meer bena­druk­ken en ik dacht met­een hoe goed ik was in weg­lo­pen voor het min­ste het gering­ste pro­bleem dus 1 en 1 is 2 en voor ik het wist lag ik op koers rich­ting weg van alles
op weg naar rust en lie­ve vre­de want als er iets is waar ik nu behoef­te aan heb dan is het dat wel geen gezeur aan mijn hoofd waar zijn we met z’n allen toch mee bezig wat is er ver­an­derd waar­door we ons zo opja­gen nooit tevre­den zijn altijd maar hon­ge­rig naar meer
en meer en meer en meer en meer en ieder­een moet mee­doen moet dit moet dat moe­ten moe­ten moeten
nee
dan vroe­ger toen was alles beter geen gedoe en wel over­zicht (en mijn moe­der die in de hemel is) kon ik maar terug naar die tijd en onder­tus­sen ren­de ik en ren­de ik maar de weg was lang en onder­weg kwam ik veler­lei vreemd volk tegen

en alle­maal
allemaal!
wil­den ze iets van mij dan weer dit dan weer dat ik werd er hele­maal gek van zien jul­lie dan niet dat ik op de vlucht ben! riep ik hen toe maar het leek wel of ze doof waren mij niet wil­den horen con­stant ble­ven ze om me heen draai­en en ik ik kon niet meer ver­der het waren er te veel gewor­den over­al kwa­men ze van­daan zo leek het wel
met hun lan­ge vin­gers klauw­den ze ver­vaar­lijk naar mij trok­ken aan mijn kle­ren ik kon hun slech­te adem rui­ken keek in hun dood­se blik

ik zag nog maar één oplos­sing uit mijn rug­zak haal­de ik een mes

en begon om me heen te ste­ken net als vroe­ger oh de opluch­ting hemels waar­om niet eer­der gedaan te lang gewacht zo sim­pel zo doel­tref­fend en toen ik ein­de­lijk mijn berg had bereikt en begon aan de tocht naar de top wist ik dat ik goed had gedaan maar dat nie­mand mij zou begrij­pen ze zou­den me weer komen halen hoe hoog ik ook zou stij­gen het zou mij niet gegund zijn tot die tijd moest ik van het uit­zicht zien te genie­ten en de rust

die heer­lij­ke rust

~ ~ ~

2 reacties op “Vluchtgedrag”

Reacties zijn uitgeschakeld.