Wrapped in plastic…

onze keu­ken­lamp
gewik­keld
in plastic
door de zomerschilders

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tuesday).
Het heeft een beet­je het­zelf­de prin­ci­pe als de #WOT (Word on Thurs­day), alleen is deze opdracht een vrije foto-opdracht, met jouw zelf­ge­maak­te foto, zon­der the­ma, waar­bij je wel of geen tekst plaatst maar titel is ver­plicht. Elke dins­dag ver­schijnt een #PHOT opdracht. Het is een blogex­pe­ri­ment waar­bij mis­schien op later ter­mijn iets aan kan ver­an­de­ren. Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.

~ ~ ~


Reacties

 1. LindaKwakernaat

  haha leu­ke foto
  jouw huis is staks pikobello

 2. Paperona

  Het ziet er hele­maal niet uit als plas­tic. Lijkt eer­der een doek.
  Wel een mooie foto!

 3. anneeke

  Niks meer aan doen!