Categorieën
Blogpost

Leuk

In het kader van je moet alles een keer­tje uit­pro­be­ren heb ik van­daag maar eens een facebook fan pagi­na voor deze blogsite aan­ge­maakt. De ech­te aan­lei­ding was dat ik dit voor het bedrijf van Inge ‘moest’ gaan doen, en omdat ik hier totaal geen erva­ring mee had leek het mij beter om mijn eigen pete­pel als proef­ko­nijn te gebrui­ken. Want met dat facebook weet je het maar nooit.

Het moet gezegd, het ging mak­ke­lij­ker en snel­ler dan gedacht. Wel jam­mer dat er niet een cate­go­rie bestaat (althans ik kon ‘m niet vin­den) voor een blogsite. Daar­om maar geko­zen voor ‘maga­zi­ne’.

Nu is pete­pel voort­aan aan­we­zig op facebook. En het voelt aan als­of ik naar de beurs ging. Al snel kwa­men de eerst ‘aan­deel­hou­ders’ zich mel­den. Die heb­ben er blijk­baar ver­trou­wen in. Zie ze hier­naast in de kant­lijn staan kij­ken. Ver­wach­tings­vol. Zij vin­den deze site leuk. Dat schept verplichtingen.

Laat ik dus maar snel stop­pen met het gepiel aan die fan page en een blog gaan schrij­ven. Het moet wel leuk blijven!

~ ~ ~

Je kunt kon petepel.nl op facebook leuk vinden.

~ ~ ~

2 reacties op “Leuk”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *