Arrogant

Daar zat­en we dan. Voor de tweede keer bin­nen enkele weken. Ter­wi­jl we d’r eigen­lijk nooit had­den willen zit­ten. Maar vooruit, die ene keer, enkele weken gele­den dus, dat zou vol­doende moeten zijn.

Net als toen had hij ook van­daag moeite met de pc. Nu kreeg hij het ding (zo noemde hij het) niet opges­tart. Ver­woed bleef hij op aller­lei knop­jes duwen. Lam­p­jes gin­gen aan en uit, er ratelde vanalles diep bin­nen in het appa­raat, maar dat maak­te hem alle­maal nog ongeduldiger. Hij besloot dat het tijd werd dat we met z’n allen maar een andere kamer moesten opzoeken. Het goede nieuws had hij toen al medegedeeld. Tussen neus en lip­pen. Bij het naar bin­nen gaan van de kamer. Net als toen.

In de andere kamer, haastig opgeruimd door een col­le­ga van hem die maar even tijdelijk het veld moest ruimen, kostte het hem ook nu weer de nodi­ge hoofd­brekens om de juiste gegevens op het scherm te tov­eren. Een nieuw com­put­er­sys­teem. Dat was zijn antwo­ord en alom­vat­tende verk­lar­ing voor alles wat we wel te horen, maar niet te zien kre­gen. We moesten hem op zijn woord geloven. Net als die eerste keer.

Heel af en toe keek hij ons aan. Niet vol com­passie. Of begrip. Eerder met een blik waaruit sprak of wij niet ontzettend dankbaar waren met het goede nieuws. Ook niet met schaamte. Of iets van zelfver­wi­jt. Tenslotte had hij het de eerste keer goed mis gehad. En waren nieuwe onder­zoeken nodig geweest om defin­i­tieve duidelijkheid te kri­j­gen. Die had­den we nu gekre­gen. Daarmee was de kous af. Dacht hij.

Daar denken wij anders over. Dat is het slechte nieuws voor hem.

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 5/7/2012
Wat is wot? => Write on Thurs­day, een blogini­ti­atief van Karin Ramak­er

Deze week is het woord ARROGANT:
als je jezelf heel goed vin­dt en als je op anderen neerk­ijkt

~ ~ ~ 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets