Experimenteerdrift

Ik ver­vang nov­el, roman en boek  door blog:

God, wat haat ik het well-made blog, waarin natu­urkundi­ge wet­ten moeten gelden. Ik ver­acht het blog als een uur­w­erk, een meester­proef die appeleert aan die aller­sim­pel­ste vorm van kunst­waarder­ing: wat knap gedaan.
Een blog zou alti­jd gevaar­lijk moeten zijn.
Niet zozeer inhoudelijk, maar in het streven van de blog­ger om verder te gaan, om het illu­soire van de klop­pende wereld te tonen en daar­door juist die wereld weer heel te mak­en.

Het blog zou alti­jd een exper­i­ment moeten zijn, afs­tand moeten nemen van het idee dat een ver­haal nu een­maal bestaat uit een begin, een mid­den en een eind, van die saaie pagina’s vol met keurige alinea’s, van het idee dat een lit­erair blog alleen maar uit let­ters mag bestaan, van het hele idee dát er zoi­ets bestaat als ‘het blog’.

Sinds ik het gelezen heb, laat het me niet meer los. De bood­schap is begrepen. Nu de toepass­ing nog.

Wordt ver­vol­gd. In een of andere vorm.

~ ~ ~

Zie het plei­dooi van Mar­cel Möring op pag­i­na 1 en 2 in de Boeken­bi­jlage van NRC Han­dels­blad (vri­jdag 6 juli 2012). Zon­der zijn medeweten, maar in de geest van zijn betoog heb ik het boven­staande citaat vri­jelijk bew­erkt.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets