N(PH)OT

Ver­ga­de­ring 1 (08.30 uur — 9.30 uur)
A: “…en dan gaat ver­vol­gens de input in deze box om daar­na deze out­put te gene­re­ren, niet nadat er een klei­ne han­de­ling is ver­richt indien de uit­komst van de besluit­boom (die getrig­ge­red wordt alvo­rens de gege­vens op het scherm ver­schij­nen) posi­tief uit­valt en er geen nade­re check hoeft te wor­den uit­ge­voerd om een extra veri­fi­ca­tie aan te vra­gen bij de daar­toe bevoeg­de instan­tie, zodat onmid­del­lijk over­ge­gaan kan wor­den tot het con­so­li­de­ren en ver­zen­den van de data mid­dels de reeds bestaan­de interface.
Kan ieder­een het daar­mee eens zijn?”
B, C, D, E en ook F (die wel­is­waar iets later bin­nen­kwam maar toch nog de essen­tie van het ver­haal kon mee­krij­gen): “Ja.”
A: “OK. Dan kun­nen we dit bij deze aftik­ken. C, kun jij mijn sche­ma even over­ne­men van het whi­te­board en ver­wer­ken in de notulen?”
C: “Ik maak wel een foto. Dat gaat veel snel­ler. En is stuk­ken makkelijker.”
A: “Wat jij wil.”

Ver­ga­de­ring 2 (13.00 uur — 14.00 uur)
A: “En dan zou ik nu graag nog even het sche­ma wil­len tonen waar­over we van­och­tend na weken uit­voe­rig ver­ga­de­ren ein­de­lijk over­een­stem­ming heb­ben weten te berei­ken. C, zou je zo vrien­de­lijk wil­len zijn de foto via de bea­mer te delen met de rest van de groep?”
C: “Natuur­lijk. Hier komt ie. Euh…, wacht even­tjes. Da’s de ver­keer­de. Ah, hier heb ik ‘m. Of nee, toch niet. Waar istie nu toch geble­ven. Zojuist had ik ‘m nog. Ver­do­rie, hoe kan dat nu. Euhm, als jul­lie even ver­der ver­ga­de­ren dan zoek ik nog even ver­der. Of heeft iemand mis­schien van­och­tend aan­te­ke­nin­gen gemaakt…?”

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tuesday).
Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.

~ ~ ~

2 reacties op “N(PH)OT”

  1. hij is leuk! Her­ken­baar? Nee, dat niet want een paar jaar gele­den kon­den we het nog niet met foto’s af

    1. Maar het is nu wel heel mak­ke­lijk om snel een foto te maken van een schets op whi­te­board of papier. Moet je ‘m ver­vol­gens natuur­lijk niet kwijt­ra­ken zoals me deze keer dus wel overkwam…

Reacties zijn uitgeschakeld.