Vakantie

“Ik durf het haast niet te vra­gen, maar…”

En natuur­lijk werd de vraag gesteld, en natuur­lijk kon ik de ‘Nee’ in mijn op dat moment ter beschik­king staan­de woor­den­schat weer eens niet vin­den. De ‘Nee’ was gevlo­gen. ‘Nee’ had zich tij­de­lijk terug­ge­trok­ken. Mis­schien was ‘Nee’ wel op vakantie.

Ja, ‘Nee’ wel.

Ik voor­lo­pig nog even­tjes niet.

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 26/7/2012
Wat is wot? => Wri­te on Thurs­day, een blo­gi­ni­ti­a­tief van Karin Ramaker

Deze week is het woord UITSTELLEN:
naar een later tijd­stip verschuiven

~ ~ ~