Poets

We besprak­en het schema voor de dag die komen ging. Niet het olymp­is­che pro­gram­ma maar de klusverdel­ing nu we ein­delijk alle­bei vakantie had­den. Het lijst­je bevat­te geen ver­rassin­gen. Tenslotte waren we er eerder deze week al mee begonnen. Voor mij stond van­daag de grond­verf weer te wacht­en, en mocht ik vol­doende opschi­eten dan kon ik miss­chien zelfs al begin­nen met wat schu­ur­w­erk aan de buitenkant. Of een begin mak­en met de schut­ting. Ik hoefde dus niet bang te zijn dat ik me zou verve­len.

Maar eerst moest er bin­nen­shuis wat werk ver­richt wor­den. Onze poet­svrouw Toos was helaas twee weken op vakantie. Dus de dag zou voor mij begin­nen met de keuken opruimen en stofzuigen. Heel even­t­jes gin­gen mijn gedacht­en naar kan­toor. Zou ik nu willen ruilen? Ik schonk mezelf nog wat koffie in en staarde door het raam naar buiten. De zon scheen. Er was geen wolk­je aan de lucht te beken­nen. Ergens in huis ging een tele­foon. Op het klok­je van de het­elucht oven zag ik dat het 07.45 uur was.

Wie kon dat zijn op dit tijd­stip? Vooral het feit dat niet naar één van onze mobielt­jes gebeld werd, maar naar de huis­tele­foon was bij­zon­der. Nadat de ring­toon voor de vierde keer was overge­gaan had ik het toes­tel gevon­den. Het num­mer dat ik op de dis­play zag maak­te me niets wijz­er. Het herin­nerde me wel aan een ander to-do lijst­je waar al sinds lange tijd bove­naan stond dat ik nog steeds tele­foon­num­mers moest overzetten naar deze nieuwe (nu alweer enkele jaren oude) tele­foon. Zodat num­mer­herken­ning z’n nut kon bewi­jzen.

Goeiemor­gen. Met Peter.”
“Oh, euh, dag. Met Toos hier.”
“Oh, hal­lo? Hoi, Toos. Is …”
“De poort is op slot.”
“Aha …”
“…”
“De poort is op slot. Dus.”
“Ja, ik kan er niet in.”
“Euh ja, dat begri­jp ik. Waar ben je?”
“Bij de poort. Ik kan er niet in.”
“Je bedoelt dat je bij ons voor de poort staat?”
“Ja.”
“Maar­reh, je had toch vakantie?”
“Wie zegt dat?”
“Maar­reh, je hebt dus geen vakantie?”
“Vol­gende week heb ik vakantie.”
“Oh, oké. Ik kom meteen de poort open­mak­en!”
“Ik wil ook wel weer naar huis gaan wan­neer het niet goed uitkomt.”
“Nee hoor, niet weg­gaan! Ik kom er nu aan!”

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 9/8/2012
Wat is wot? => Write on Thurs­day, een blogini­ti­atief van Karin Ramak­er

Deze week is het woord ONVERWACHT:
zonder dat je het van tevoren weet ~ onver­hoopt, onver­moed, onvoorzien, plom­pver­loren, abrupt, onnozel, onver­hoeds, onverwachts, plots, plot­sel­ing, schielijk, ver­rassend

~ ~ ~ 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets