Geloof

Alle hoop komt van boven”, zei hij van­af zijn zie­ken­huis­bed.

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.

~ ~ ~

3 Replies to “Geloof”

  1. .. hopen dat de bal­lon niet knapt.. alhoe­wel, als je dan de heli­um ina­demt wordt er waar­schijn­lijk hard gela­chen.. Sterk­te, Peter. Houd moed.

    1. Die bal­lon die knapt voor­lo­pig nog niet. En zelfs zon­der die heli­um inta­ke wordt er al heel wat afge­la­chen, geluk­kig.
      Dank je, Jol­ka. We hou­den zeker moed!

  2. twitter_anneeke 5 september 2012 at 20:41

    Sterk­te en beter­schap!

Comments are closed.