Verkeerd

“Vol­gens mij heb je je schoe­nen ver­keerd om aan­ge­trok­ken.”
“Nee hoor, het zit goed zo, opa.”

Wie maakt dat eigen­lijk uit? Ver­keerd?
Stoort het mij omdat het niet over­een­komt met het beeld dat ik heb van links en rechts?
Uit­ein­de­lijk zijn het zijn schoe­nen. En zijn voe­ten.
Niet de mij­ne.
Daar is niets ver­keerds aan.

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.

~ ~ ~

5 reacties op “Verkeerd”

  1. Pre­cies. Net als die eeu­wi­ge dis­cus­sie over 2 ver­schil­len­de sok­ken. Is in som­mi­ge con­trei­en een punt van dis­cus­sie. Laat ze toch 2 ver­schil­len­de sok­ken aan­trek­ken als ze dat wil­len. Ben je nou voer voor psy­cho­lo­gen, groei je op voor galg en rad, gaat het nu echt niet goed met je komen in de nabije toe­komst? Wat ligt er alle­maal op je pad met die 2 ver­schil­len­de sok­ken? Drank, drugs, fou­te vrou­wen.. of man­nen..? Oh mijn God! Stel je toch eens voor dat ie ook nog ver­liefd wordt op een man. Dat zou hele­maal een schan­de zijn! Krij­gen wij straks ook nog de schuld; het komt alle­maal door­dat hij als kind ver­schil­len­de sok­ken droeg..
    Ik draaf door.. mis­schien. Maar die hok­jes­gees­ten van som­mi­ge men­sen..

    1. Niet het dra­gen van die 2 ver­schil­len­de sok­ken is wat som­mi­ge kin­de­ren blij­vend kan bescha­di­gen, maar het alge­he­le tumult om hen heen door de bet­we­te­ri­ge oude­ren. Die ver­pes­ten zo’n kind met­een door elk (onbe­wust) cre­a­tief ini­ti­a­tief rigoreus te ver­oor­de­len.
      Draaf maar lek­ker door, ik volg je 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *