Verkeerd

Vol­gens mij heb je je schoe­nen ver­keerd om aangetrokken.”
“Nee hoor, het zit goed zo, opa.”

Wie maakt dat eigen­lijk uit? Ver­keerd?
Stoort het mij omdat het niet overeenkomt met het beeld dat ik heb van links en rechts?
Uitein­delijk zijn het zijn schoe­nen. En zijn voeten.
Niet de mijne.
Daar is niets ver­keerds aan.

~ ~ ~

Een foto­blog in het kad­er van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tiebox bij Karin Ramak­er uit wiens cre­atieve kok­er deze opdracht komt.

~ ~ ~

5 Comments

Pre­cies. Net als die eeuwige dis­cussie over 2 ver­schil­lende sokken. Is in som­mige con­treien een punt van dis­cussie. Laat ze toch 2 ver­schil­lende sokken aantrekken als ze dat willen. Ben je nou voer voor psy­cholo­gen, groei je op voor galg en rad, gaat het nu echt niet goed met je komen in de nabi­je toekomst? Wat ligt er alle­maal op je pad met die 2 ver­schil­lende sokken? Drank, drugs, foute vrouwen.. of man­nen..? Oh mijn God! Stel je toch eens voor dat ie ook nog ver­liefd wordt op een man. Dat zou hele­maal een schande zijn! Kri­j­gen wij straks ook nog de schuld; het komt alle­maal door­dat hij als kind ver­schil­lende sokken droeg..
Ik draaf door.. miss­chien. Maar die hok­jes­geesten van som­mige mensen..

Niet het dra­gen van die 2 ver­schil­lende sokken is wat som­mige kinderen bli­jvend kan beschadi­gen, maar het alge­hele tumult om hen heen door de betwe­terige oud­eren. Die ver­pesten zo’n kind meteen door elk (onbe­wust) cre­atief ini­ti­atief rig­oreus te vero­orde­len.
Draaf maar lekker door, ik volg je 🙂

Geef een reactie