Verkeerd

“Vol­gens mij heb je je schoe­nen ver­keerd om aangetrokken.”
“Nee hoor, het zit goed zo, opa.”

Wie maakt dat eigen­lijk uit? Verkeerd?
Stoort het mij omdat het niet over­een­komt met het beeld dat ik heb van links en rechts?
Uit­ein­de­lijk zijn het zijn schoe­nen. En zijn voeten.
Niet de mijne.
Daar is niets ver­keerds aan.

~ ~ ~

Een foto­blog in het kader van #PHOT (Pho­to on Tuesday).
Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tie­box bij Karin Rama­ker uit wiens cre­a­tie­ve koker deze opdracht komt.