Oversteek

Toch nog onver­wacht was er een kruis­punt. Het moest er ooit van komen, zo dacht hij. Geïn­te­res­seerd bleef hij staan wach­ten op het ver­keer dat er niet was. Aan de over­kant wist hij hoe het ver­der ging. Een her­ha­ling van zet­ten. Maar hij had de tijd. Nu kon hij opnieuw zijn veters strik­ken die onder­weg al ver­schei­de­ne keren waren los­ge­raakt. Pas toen hij buk­te zag hij hoe enke­le minie­me gras­spriet­jes zich tus­sen de strak aan­ge­leg­de stoep­te­gels omhoog had­den weten te wer­ken. Ont­roerd liet hij er zijn vin­gers over­heen gaan. Voor­zich­tig, hij wil­de ze geen pijn doen. Dat mocht niet. Dat was hem geleerd. Hij keek op. Nie­mand te zien. Een zon stond hoog aan de hemel. Het was een prach­ti­ge dag. Tevre­den stak hij de weg over.

Zijn veters hin­gen nog steeds los. Vro­lijk zwier­den ze van voor naar ach­ter. Zon­der moei­te kon­den ze het tem­po van de man vol­gen die er nu ste­vig de pas in had gezet. Hij floot er bij. Hij bedacht zich dat het nog maar een stuk­je was voor­dat het erg­ste ach­ter de rug was. Natuur­lijk had hij in de gaten dat ze hem in de gaten hiel­den. Die veters gin­gen niet van­zelf elke keer uit de knoop. Maar hij zou niets laten mer­ken. Dit­maal zou het hem lukken.

Shit! Vol­gens mij heeft hij iets door.

~ ~ ~

6 reacties op “Oversteek”

  1. Per­soon­lijk hoop ik dan altijd op het moment dat ande­ren je wij­zen op het feit dat je veters zijn los­ge­raakt… 😉 Mooi!

  2. Ik krijg een beeld door van gras­spriet­jes als veters, heel voor­zich­tig gestrikt. Net zo voor­zich­tig als deze man moet doen met hard­lo­pen. Oppas­sen, zich­zelf beschermen 😉

Reacties zijn uitgeschakeld.