Concentratie

Wan­neer ze begint te prat­en hoor ik aan haar toon dat het deze keer menens is. Snel maak ik een bereken­ing uit het hoofd. Maar daar gaat het niet om, dat doet er niet toe. Wan­neer het voor haar menens is, dan is het menens. Zo sim­pel is dat. Dat heeft ze mij de vorige keren ook al duidelijk gemaakt. Wat ik er ook van mag vin­den. Ik neem me dus voor goed op te let­ten. Het kan wel eens belan­grijk zijn. Mijn bei­de han­den vouw ik tegen elka­ar en maak er een soort ste­un­t­je van waar ik mijn kin in laat zakken zodat ik een ontspan­nen houd­ing kan aan­nemen om nog beter te kun­nen luis­teren. Alle aan­dacht richt ik op haar. Ik sluit me af voor alles wat zich om mij heen afspeelt. Voor even­t­jes niet zijdel­ings kijken naar het voet­bal op tv, ver­strooid door de krant bli­jven bladeren of de plan­ning voor mor­gen nog eens doorne­men. Hoe moeil­ijk kan dat zijn? Zodat er niets overbli­jft dan alleen zij en ik. De rest is bijza­ak. Wat zeg ik? Zelfs nog min­der. Het mag geen enkele zaak spe­len. Hele­maal niets. Miss­chien moet ik mezelf ook nog wel weg­ci­jfer­en. Een bewi­js van totale opof­fer­ing voor haar. Zij, die nu spreekt op geagi­teerde toon over zak­en die ik niet vat. Omdat ik nog niet genoeg gecon­cen­treerd ben. Nog teveel met de set­ting bezig ben. Nog teveel van mezelf bewust ben. Ter­wi­jl ik zo mijn best doe. Wat zij gegaran­deerd niet door heeft. Omdat zij niet hoort hoe mooi de muziek is die nu op de achter­grond speelt. Daar geen waarder­ing voor heeft. Wel de focus heeft die mij nog steeds niet gegeven is. Dat kan beter. Dat moet beter. Want anders raak ik haar kwi­jt. Ik moet echt proberen alleen nog naar haar te luis­teren. Niet aan andere din­gen denken. Zek­er niet alvast proberen een weer­wo­ord te for­muleren. Of een inschat­ting mak­en hoe het lev­en zon­der haar zou kun­nen zijn. Alsof dat vri­jgezelle lev­en­t­je zo slecht was. Nee, eerst gewoon luis­teren. Het over me heen lat­en komen. Mezelf voor even­t­jes uitschake­len

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets