Context — 3

Eer­lijk schat, gaat het niet eens tijd wor­den dat je een com­ple­te make-over laat uitvoeren?
Wat!?

[Wacht. Stuk­je terug­spoe­len en dan opnieuw.]

Echt schat­je, ik kan het alle­maal uit­leg­gen. (maar denk maar niet dat ik er veel moei­te voor ga doen)
[…]
Het was in een opwel­ling. Ik was mezelf even niet meer. (eer­lijk gezegd was ik mezelf ein­de­lijk eens een keer­tje wel, en het voel­de goed, zo ont­zet­tend goed)
[…]
Ik liet me gaan. Dat was niet de bedoe­ling. (het was zeker niet de bedoe­ling, maar toen het een­maal gebeur­de wil­de ik niet meer stop­pen, nee nooit meer wil ik stop­pen met haar)
[…]
Er was geen lief­de in het spel. Ver­liefd ben ik alleen op jou. (dat lieg ik al 37 jaar, dus dat leu­gen­tje kan er nog wel bij)
[…]
Al 37 jaar. Dat weet je toch. Schat­je. Lief­je. (stom­me zeug)
[…]
Dat kan toch niet zomaar in één keer over zijn? (als­of er nog iets zou zijn tus­sen ons, behal­ve de dage­lijk­se sleur en het ont­bre­ken van elke vorm van fysie­ke genegenheid)
[…]
Zeg nou eens iets. Waar­om doe je nou zo moei­lijk? (ja, waar­om doe je altijd, altijd, altijd zo moei­lijk? heb je dan echt niet door dat jij eigen­lijk de schul­di­ge bent aan het feit dat ik vreemd ga? snap dat dan)
[…]
Wat bete­kent nu zo’n slip­per­tje afge­zet tegen wat wij heb­ben opge­bouwd? (niets, hele­maal niets heb­ben we opge­bouwd, dus waar heb­ben we het over)
[…]
Ons huwe­lijk moet toch tegen een stoot­je kun­nen? (stoot­je? een stoot! dat is ze, en ik krijg nooit meer genoeg van haar)
[…]
Echt, het heeft er hele­maal niets mee te maken dat ze een stuk jon­ger is. (en knap­per, en leni­ger, en gei­ler, en en en en)
[…]
Mor­gen zal ik spe­ci­aal voor jou publie­ke­lijk bekend maken dat ik een enor­me fout heb gemaakt. (en bedankt! vui­le FBI-infiltranten)
[…]
En hoe­veel het me spijt wat ik jou heb aan­ge­daan. (spijt? spijt heb ik alleen van het feit dat ik niet beter heb opge­let en nu mijn stoei­poes kwijt dreig te raken. alleen daar heb ik spijt van. heel veel spijt)
[…]
Omdat ik zoveel van je hou. Schat­je. Lief­je. (stom­me zeug)
[…]
Zeg nou toch iets. (niet doen hoor. hou als­je­blieft je dom­me praat voor je en ver­moei mij er niet mee)
OK, het is al goed. Als je maar voort­aan weg­blijft bij die hoe­ri­ge slet. Die stie­ke­me echt­breek­ster. Snol dat ze is. Waar ze het gore lef van­daan haalt om te sto­ken in een goed huwe­lijk met haar opge­pomp­te sili­co­nen tie­ten en strak­ge­trok­ken pijp­hoofd! Wan­neer ik de kans krijg dan…
Rus­tig, rus­tig, schat­je. Bedaar een beet­je. Je trekt het je alle­maal veel te per­soon­lijk aan. (waar zijn we mee bezig, waar ben ik mee bezig, wat doe ik hier, waar is mijn paula?)
[…]

~ ~ ~

Natuur­lijk twij­fel ik in ’t echt hele­maal niet aan de oprecht­heid van de spijt­be­tui­ging door voor­ma­lig CIA-baas Petraeus.
Waar­om zou ik?

~ ~ ~

7 reacties op “Context — 3”

  1. Never a dull marriage 😉
   Mis­schien is Pau­la voor­al geïn­te­res­seerd in het feit dat Pet­ra­eus tot voor kort een voor­na­me kans­heb­ber was om nog eens ooit een gooi naar het pre­si­dent­schap te doen. Macht heeft een ster­ke aantrekkingskracht…

 1. Ik moet eer­lijk beken­nen dat ik dit niet echt gevolgd heb maar naar alle waar­schijn­lijk­heid geef je dit op je eigen bij­na hila­ri­sche wij­ze weer 🙂

  1. Nou, ik weet natuur­lijk niet wat in zijn gedach­ten om gaat, maar de rest van het ver­haal kun je over­al lezen. Het is hot news 😉

  1. Dit gaat zeker over de CIA. En de FBI. En overspel…
   Dank voor het com­pli­ment m.b.t. de nieu­we lay­out. Eens zien hoe lang deze stand gaat houden.
   En met het ver­volg neem ik aan dat je ver­wijst naar het Rivier-blog. Ik heb onder­tus­sen ook gemerkt dat Weer­zin­wek­kend haar blog weer heeft weg­ge­haald. Wel jam­mer, want het was een knap ver­ont­rus­tend verhaal.

Reacties zijn uitgeschakeld.